ZBIGNIEW JUROSZEK W PARKIET TV

Musimy się przygotować, że ceny mieszkań za rok, dwa lata mocno wzrosną – ocenia prezes Atalu w rozmowie z Adamem Roguskim, dziennikarzem „Parkietu”.

Ubiegły rok był dla Atalu rekordowy na wszystkich płaszczyznach, pod względem sprzedaży, przekazań i wyników finansowych, zwłaszcza zysku netto. Na dziś nie widzimy żadnych przesłanek, by polityka dywidendy miała nie być realizowana Zakładamy, że w normalnym trybie, czyli miesiąc przed walnym zgromadzeniem, mniej więcej pod koniec kwietnia, zostanie przedstawiona rekomendacja.