ZBIGNIEW JUROSZEK: LIDER W ZRÓŻNICOWANYM ZESPOLE

Skrajnie różne charaktery i osobowości determinujące styl pracy mogą mieć ogromną siłę destrukcyjną, ale też mogą być motorem napędowym działań firmy. Rolą lidera jest skumulowanie krążącej w organizacji energii i nadanie jej impulsu rozwojowego. Bez sprawnych zespołów, które są w stanie dzięki doświadczeniu, intuicji i umiejętnemu wykorzystywaniu możliwości tkwiących w każdym z nas usprawnić funkcjonowanie spółki, ATAL nie działałby w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce. Pozycja rynkowa, którą zajmuje-my, jest między innymi wynikiem stylu pracy naszych zespołów. Założyliśmy, że będziemy liderem, który zatrudnia fachowców o różnych cechach i podejściu do pracy. Od początku wiedzieliśmy, że tylko taki – według nas najlepszy – model budowania zespołów pozwoli osiągnąć sukces, l tak też się stało. Mamy najwyższe marże na rynku deweloperskim, które są nieosiągalne dla wielu firm. Zwiększamy sprzedaż, a nasi akcjonariusze doceniają nas za to, że jesteśmy transparentni i z determinacją wprowadzamy w życie strategię rozwoju. Różnorodny pod względem stylu pracy i kompetencji zespół specjalistów jest wartością, która o tym przesądza.