WZA ATAL ZATWIERDZIŁO WYPŁATĘ DYWIDENDY

W dniu 24 kwietnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 70% skonsolidowanego zysku netto z 2016 roku. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi łącznie blisko 65 mln złotych, czyli 1,68 zł na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 2 maja, a termin wypłaty na 18 maja br.

Już w trakcie oferty publicznej w 2015 roku zapowiadaliśmy, że będziemy regularnie dzielić się wypracowanym wynikiem z inwestorami. W zeszłym roku do akcjonariuszy z tego tytułu trafiło łącznie 23,6 mln zł. Teraz podjęliśmy decyzję o zwiększeniu dywidendy do 70% skonsolidowanego zysku netto za zeszły rok, co da łącznie ok. 65 mln zł. W kolejnych latach przewidujemy, że poziom dywidendy będzie mieścił się w przedziale od 70% do 100% wyniku netto Grupy – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

ATAL na początku kwietnia br. opublikował prognozy finansowe i operacyjne na 2017 rok. Spółka – biorąc pod uwagę zakładane marże oraz stopień realizacji projektów – planuje wypracowanie skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w przedziale 175 – 190 mln zł. Na podstawie wyników sprzedaży z pierwszego kwartału spółka prognozuje kontraktację w br. na poziomie 2700 – 2900 mieszkań.
ATAL zamierza w tym roku zakończyć realizację 23 projektów deweloperskich. Liczba wydań w 2017 powinna wynieść 2 500 – 2 700 lokali. W pierwszym kwartale 2017 roku spółka zakontraktowała 676 lokali, czyli o 34% więcej niż przed rokiem.
W marcu br. ATAL sprzedał 269 mieszkań – najwyższy miesięczny wyniki w historii firmy. W Q1 2017 najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (183), następnie w Warszawie (152), Wrocławiu (132), Katowicach (86), Łodzi (76), Poznaniu (25) i Trójmieście (22). W 2016 roku ATAL sprzedał na podstawie umów deweloperskich 2436 lokali z uwzględnieniem rezygnacji. Oznacza to wzrost o 44% rdr. wobec – rekordowego jak dotąd – 2015 roku (1689 lokali).

ATAL w 2016 roku osiągnął 506,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 123% więcej niż przed rokiem. ATAL wypracował w tym czasie 93,1 mln zł zysku netto, czyli niemal dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Wskaźnik rentowności brutto osiągnął poziom 27%, a rentowności netto 18,4% – to pułapy dla zdecydowanej większości deweloperów nieosiągalne.

W dniu 21 marca Zarząd ATAL zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 70% skonsolidowanego zysku netto z 2016 roku. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi łącznie blisko 65 mln złotych, czyli 1,68 zł na akcję. W kolejnych latach dywidenda ma wynosić między 70% a 100% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy.
Spółka posiada grunty we wszystkich miastach, w których prowadzi działalność – Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi, Katowicach i Poznaniu – pozwalające na realizację w kolejnych latach 34 nowych projektów o łącznym PUM 443 tys. mkw.

Aktualnie realizowane i planowane projekty pozwolą na utrzymywanie, a nawet przekroczenie w kolejnych latach wyników planowanych na 2017 rok.
W pierwszym kwartale br. ATAL wprowadził do sprzedaży w sumie 6 projektów z 730 lokalami – w Łodzi Chojny Park III, we Wrocławiu I etap Nowego Miasta Różanka oraz II etap ATAL Nowe Żerniki, w Krakowie Wielicka Garden II oraz Zbożowa 2A Apartamenty, zaś w Warszawie dodatkowe mieszkania w ramach III etapu Nowego Targówka. Łącznie w ofercie ATAL na koniec pierwszego kwartału 2017 było 2461 lokali.

W dniu 10 kwietnia Dom Maklerski mBanku rozpoczął wydawanie rekomendacji dla akcji ATAL. W upublicznionym dokumencie określono cenę docelową akcji dewelopera na poziomie 44,10 zł oraz przyznano rekomendację „kupuj”.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka