WICEPREZES NABYŁ AKCJE SPÓŁKI

Mateusz Juroszek – wiceprezes zarządu ATAL – zakupił pakiet 1 471 akcji ATAL. Transakcja została sfinalizowana w dniu 27 lipca 2017 roku. Obecnie Mateusz Juroszek kontroluje łącznie 78 588 akcji ATAL. W kolejnych okresach sprawozdawczych odnotowujemy coraz lepsze wyniki nie tylko sprzedaży, ale również finansowe. Od stycznia do czerwca 2017 r. zakontraktowaliśmy o 16% mieszkań więcej niż przed rokiem, natomiast zysk netto w pierwszym kwartale br. wzrósł o ponad 76% rdr. Realizowana strategia rozwoju przekłada się na rosnącą pozycję rynkową ATAL. Zwiększenie portfela akcji spółki dowodzi pewności zarządu odnośnie dalszego, dużego potencjału wzrostu – mówi Mateusz Juroszek, wiceprezes ATAL. ATAL w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. sprzedał 1 364 lokale – oznacza to wzrost o niemal 16% rdr. Firma w tym okresie przekazała ok. 1080 lokali (wg. wstępnych danych), o 44% więcej rdr.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka