SUPERDROGIE OSIEDLI BUDOWANIE

Skokowy wzrost cen materiałów budowlanych podnosi koszty inwestycji. Zbigniew Juroszek, prezes spółki ATAL, ocenia, że podwyżki cen materiałów napędzą wzrost kosztów prowadzenia inwestycji o 10–12 proc. – W naszym przypadku podwyżki cen materiałów budowlanych nie będą miały istotnego przełożenia na wyniki w najbliższych kwartałach. Nie uderzą też w rentowność realizowanych już inwestycji – mówi prezes Juroszek. – Budowy przekroczyły bowiem etap konstrukcji. Mieliśmy już zgromadzone materiały. Najbardziej dotkliwy wzrost cen stali nas nie dotyczy. Efekt wyższych kosztów surowców nie ominie nas jednak w nowo rozpoczynanych inwestycjach.

Prezes ATAL podkreśla, że proces deweloperski jest złożony, długotrwały, z wieloma zależnościami. Ponadto jest narażony na wiele zmian, w tym wahania kosztów. To wymaga od deweloperów przemyślanych działań i dalekowzrocznego planowania. – Skokowe podwyżki cen niektórych materiałów i surowców sprawiają, że na etapie kosztorysowania inwestycji nie da się dokładnie przewidzieć jej wartości i cen. Taka niestabilność i niepewność negatywnie odbijają się na rynku budowlanym – wyjaśnia prezes ATAL.