SPÓŁKI CELOWE A BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW

Marek Niechciał, szef UOKiK, zapowiedział, że należy zmienić przepisy, by inwestycji deweloperskich nie można było realizować przez spółki celowe. Przedstawiciel Polskiego Związku Firm Deweloperskich uznaje propozycje UOKiK za zaskakujące i niezrozumiałe. Tłumaczy, że działalność oparta na spółkach celowych dla projektów tak dużych jak inwestycja deweloperska to standard na całym świecie. Ponadto rozdzielania ryzyka poszczególnych projektów właśnie przez spółki celowe wymaga od inwestorów sektor bankowy.

Część deweloperów nie korzysta jednak ze spółek celowych. „Z realizacji projektów deweloperskich przez spółki celowe zrezygnowaliśmy wiele lat temu ze względu na wysokie koszty takiego sposobu finansowania inwestycji oraz niedogodności i nakład pracy związane z funkcjonowaniem spółek celowych” – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

Na pytanie o przebieg współpracy z bankami prezes ATAL odpowiada: „Brak wymogu realizacji inwestycji przez spółki celowe wynika z faktu, że przez lata działalności w branży zbudowaliśmy zaufanie wiodących instytucji finansowych i mamy dostęp do kredytów na atrakcyjnych warunkach. Doświadczenie poparte wieloma zrealizowanymi projektami i satysfakcjonujące wyniki finansowe ułatwiają nam funkcjonowanie w otoczeniu bankowym”.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka