POPYT SPRZYJA, WYZWANIEM KWESTIE ADMINISTRACYJNE

Wzrost cen mieszkań jest możliwy, jednak nie będzie już mocno odczuwalny.

„Na dziś nie ma przesłanek, które mogłyby zwiastować tendencje spadkowe cen mieszkań. Nie ma także powodów, dla których ceny miałyby wzrastać z dużą dynamiką. Jeśli otoczenie rynkowe się nie zmieni, należy się raczej spodziewać stabilizacji, z utrzymaniem lekkiego trendu wzrostowego” – ocenia Zbigniew Juroszek, prezes i główny akcjonariusz ATAL.

Giełdowy deweloper spodziewa się sprzedać w tym roku ponad 2,5 tys. lokali. W ubiegłym roku sprzedaż ATAL uplasowała się na poziomie 242 tys., a w rekordowym 2017 r. wyniosła 2,79 tys. lokali.