POPRAWA RENTOWNOŚCI

W I połowie 2021 r. działający w siedmiu aglomeracjach deweloper wypracował 651,6 mln zł przychodów, o 43 proc. więcej niż rok wcześniej. ATAL przekazał w tym czasie klientom 1650 mieszkań, czyli o kilkanaście sztuk więcej niż przed rokiem. Poza przychodami poprawiła się także rentowność. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 24,3 proc., o 6 pkt proc. więcej niż w I półroczu. Co więcej, w samym II kwartale br., kiedy to spółka wydała klucze do 0,85 tys. lokali, marża wyniosła 25,5 proc.

Spółka szacuje potencjał przekazań w całym 2021 r. na około 4 tys. mieszkań. Podobny pułap może osiągnąć sprzedaż. Po siedmiu miesiącach deweloper miał podpisanych z klientami 2429 umów, a 746 lokale były zarezerwowane.

– I półrocze zamknęliśmy bardzo dobrą sprzedażą (2070 mieszkań – red.). Mamy zaplecze i potencjał do utrzymywania wiodącej pozycji na rynku. Zbudowaliśmy silne struktury w siedmiu największych aglomeracjach, co pozytywnie wpływa na osiągane wyniki. Nie odnotowujemy istotnych czynników mogących zmienić sytuację na rynku pierwotnym – skomentował Zbigniew Juroszek, prezes i główny akcjonariusz ATAL.