PONAD TYSIĄC MIESZKAŃ W CZTERY MIESIĄCE

Po czterech miesiącach działający na siedmiu rynkach deweloper sprzedał 1,06 tys. mieszkań. To ponad 18 proc. więcej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. W samym kwietniu padł rekord sprzedaży miesięcznej w ATAL – zawarto 348 umów.

„Potwierdzają się nasze przewidywania, jeśli chodzi o niesłabnące zainteresowanie klientów mieszkaniami z rynku pierwotnego. Wzrost sprzedaży to przede wszystkim efekt znaczącego rozszerzenia oferty od końca 2018 r. na każdym z siedmiu rynków” – komentuje Zbigniew Juroszek, prezes i główny akcjonariusz Atalu.

Mimo przebicia pułapu tysiąca lokali po czterech miesiącach celem na cały 2019 r. pozostaje sprzedaż co najmniej 2,5 tys. lokali. Priorytetem nie jest najwyższa sprzedaż w ujęciu ilościowym, lecz zachowanie wysokich marż. W 2018 r. rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 26,9 proc. W utrzymywaniu marż pomagają niskie koszty ogólnego zarządu, własna spółka odpowiadająca za generalne wykonawstwo, a także posiadane bank ziemi.