OTO CO DEWELOPERZY MÓWIĄ O SWOJEJ SYTUACJI

Rok 2022 był dużym wyzwaniem dla branży deweloperskiej – oczywiście ze względu na inflację, szybko rosnące ceny, wyższe koszty oraz wojnę w Ukrainie. Oto jego podsumowanie.

  • 2022 rok zmienił zasadniczo warunki gospodarcze dla całej branży deweloperskiej.
  • Za sprawą niekorzystnych zjawisk politycznych i makroekonomicznych – wybuchu wojny i niewidzianego od lat poziomu inflacji – dla branży deweloperskiej rok 2022 okazał się gorszy, niż zakładano.
  • Niezależnie od dynamiki rynkowej, mijający rok w podsumowaniach finansowych wypada dobrze, a branża deweloperska pokazuje stabilne zyski i rentowności.

Przygotować się na bardzo trudny dla branży czas

Angelika Kliś, członek zarządu Atala, wskazuje, że – za sprawą niekorzystnych zjawisk politycznych i makroekonomicznych: wybuchu wojny i niewidzianego od lat poziomu inflacji – dla całej branży deweloperskiej rok 2022 okazał się gorszy, niż zakładano. Choć zanotowano niższy wynik sprzedażowy rok do roku, to odnoszony jest on do roku 2021, który dla całego rynku był rekordowy. To już jednak historia…

– Ten rok pokazał, jak ważne dla sektora mieszkaniowego pozostaje finansowanie – kwestia fundamentalna w rozwiniętych gospodarkach, opartych na tanim i łatwo dostępnym pieniądzu. Skokowy wzrost stóp procentowych, a przede wszystkim zaostrzenie wytycznych rekomendacji S przy udzielaniu kredytów, pogrążyły rynek w marazmie na wiele miesięcy. Dodatkowym obciążeniem dla deweloperów są biurokracja i wymogi, które wprowadziła nowelizacja ustawy deweloperskiej. Uznajemy to za krok w stronę przeregulowania rynku – wyjaśnia Angelika Kliś.

Członek zarządu Atala widzi również pozytywy. Na przykład urealnienie cen gruntów, co pozwoliło spółce na wzbogacenie banku ziemi na korzystniejszych warunkach. Dla Atala ten rok był pracowity – ze względu na dużą liczbę przekazań wcześniej zakontraktowanych mieszkań. To pozwala budować bezpieczeństwo finansowe i przygotować się na bardzo trudny dla branży czas.

– Wyjątkowo niekorzystne okoliczności rynkowe tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że obrana strategia działania na największych rynkach w Polsce się sprawdza. Mimo kryzysu mieliśmy bardzo dużo zapytań o nowo wprowadzane inwestycje, zwłaszcza te z wyższej półki. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem klientów inwestycyjnych, aktywnych w tym roku – mówi Angelika Kliś.

W jej ocenie mijający rok pomimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej, załamania się sprzedaży mieszkań na skutek podwyżek stóp procentowych i zaostrzenia polityki kredytowej był dobry dla Atala pod względem wyników finansowych i posiadanych zasobów kapitału.

– Tutaj zwrócić trzeba uwagę na długi, co najmniej dwuletni proces budowlany w branży deweloperskiej. W 2022 r. zakończono wiele przedsięwzięć deweloperskich z mieszkaniami sprzedanymi w latach poprzednich. Spółka raportuje zatem aktualnie bardzo dobre wyniki finansowe oraz otrzymuje wpłaty od nabywców mieszkań, co pozwala na zmniejszenie zadłużenia i zwiększenie jej zasobów kapitałowych – dodaje Angelika Kliś.