MOCNY GŁOS BRANŻY

O skomentowanie aktualnej sytuacji biznesowej poproszeni zostali na łamach magazynu reprezentaci czołowych firm branży, wśród nich Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL.

Poproszony o nakreślenie kondycji firmy i skomentowanie aktualnej sytuacji oraz perspektyw na przyszłość Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL, mówi: „Mimo wyzwań, jakie przyniósł rok 2020, realizowaliśmy przedsięwzięcia deweloperskie bez istotnych odstępstw od planu, dzięki czemu udało nam się poszerzyć portfolio zrealizowanych projektów. Jednocześnie uruchamialiśmy nowe inwestycje, co pozwoliło nam utrzymać wysoki poziom oferty. Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych wyników sprzedaży – ATAL w minionym roku zakontraktował 2 892 lokale. Za nami także udany rok pod kątem przekazań – wydaliśmy klientom 3 002 lokale, co stanowi rekordowy wynik w historii spółki. Nasze plany na 2021 rok skupiają się na utrzymaniu ciągłości realizacji wszystkich prowadzonych projektów deweloperskich oraz optymalizacji procesów, co pozwoli nam na niezakłócone działanie w przyszłych kwartałach. Utrzymujemy dotychczasowe cele, skupiając się na najwyższej jakości realizowanych inwestycji. Inwestycje w trakcie realizacji dostarczą ponad 8 tys. lokali, a projekty, które są już na etapie planowania, kolejnych 9 tys. lokali – co obrazuje potencjał dalszego rozwoju ATAL”.