MIESZKANIOWA EKSPLOZJA

Po trzech kwartałach działający na siedmiu rynkach deweloper zwiększył przychody o 44 proc., do 647 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom 540 jednostki dominującej o 53 proc., do 132 mln zł. Prognoza na cały rok zakłada osiągnięcie 175-190 mln zł zarobku netto (w zależności od finalnego wolumenu przekazań).