KUPUJĄCY CZĘŚCIEJ BĘDĄ SZUKAĆ WIĘKSZYCH LOKALI

Angelika Kliś, członek zarządu dewelopera spodziewa się w 2022 stabilizacji cen lub lekkich wzrostów. Jeśli utrzyma się tendencja rosnących cen materiałów oraz robocizny, będzie miała przełożenie na ceny mieszkań.

Obserwujemy jednak, że materiały nie drożeją już w takim tempie, jak w pierwszej połowie 2021 i ich ceny ustabilizowały się na wysokim poziomie – mówi Angelika Kliś.

Uważa ona, że popyt nadal będzie stosunkowo wysoki pomimo niedawnych podwyżek stóp procentowych. Aktualnie są one na poziomie podobnym do tego sprzed pandemii, więc nie powinien
być to czynnik wpływający znacząco na zdolność kredytową Polaków. Jej zdaniem dopiero przekroczenie progu 2 proc. może wpłynąć na zmniejszenie popytu.