Aglomeracja
Śląska

Przygotowanie inwestycji
pon-pt. 8:00-16:00
40-246 Katowice
ul. Porcelanowa 10
Pracownia Projektowa
Sebastian Kotlarz - Główny Architekt ATAL S.A.
Sebastian
Kotlarz
Główny Architekt ATAL S.A.
Dział Przygotowania Inwestycji
Laurencjusz Krzystolik - Dyrektor ds. Przygotowania Inwestycji - Katowice
Laurencjusz
Krzystolik
Dyrektor ds. Przygotowania Inwestycji - Katowice
Dział Projektowania Przestrzeni Wspólnych
Magdalena Kornaga - Architekt
Magdalena
Kornaga
Architekt
Weronika Smaga - Architekt
Weronika
Smaga
Architekt