Grupa ATAL – kontraktacja ponad 2800 lokali w 2023 roku

Grupa ATAL ­– ogólnopolski deweloper – w 2023 roku zakontraktowała 2833 lokale mieszkalne oraz usługowe. W 2022 roku kontraktacja wyniosła 2091 lokali. Oznacza to wzrost o ponad 35% rok do roku. W zeszłym roku Grupa podpisała 3552 umów rezerwacyjnych, w 2022 roku było ich 2075. Na koniec 2023 roku ATAL posiadał 476 aktywnych umów rezerwacyjnych, na koniec 2022 roku 98.

Ostatni kwartał 2023 roku utrzymał wzrostowe trendy z poprzednich okresów ubiegłego roku. Finalnie zakończyliśmy rok wysoką kontraktacją, o ponad 35% wyższą niż w 2022 roku. Szczególnie III oraz IV kwartał przyniosły większe zainteresowanie ze strony nabywców na rynku mieszkaniowym.

W 2024 roku spodziewamy się przynajmniej kontynuacji trendu zapoczątkowanego w zeszłym roku. Liczymy, że kontraktacja będzie na zbliżonym poziomie do tej osiągniętej w 2023 roku. Sytuacja może ulec poprawie w przypadku uruchomienia kolejnego programu wsparcia przy zakupie nieruchomości dla wybranych grup nabywców – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL SA.

Grupa ATAL ­– ogólnopolski deweloper – po przekazaniu 1606 lokali mieszkalnych i usługowych od stycznia do września 2023 roku, wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 861 mln zł. Skonsolidowany zysk netto w okresie I-III kwartały 2023 roku wyniósł 196 mln zł. Marża netto za okres od stycznia do września br. wyniosła ok. 22,8%.    

W 2023 roku Grupa wprowadzała do sprzedaży kolejne projekty deweloperskie. Ponadto ATAL posiada już odpowiednie zasoby gruntów pozwalające na uruchomienie lub rozpoczęcie przygotowań do przedsięwzięć deweloperskich w kolejnych okresach. Tylko w 2022 roku Grupa ATAL nabyła nowe grunty pod inwestycje za kwotę 373 mln zł, na łączny PUM 402 tys. mkw. Ponadto od stycznia do września u.br. ATAL nabył działki za kwotę 132 mln zł, na łączny PUM 85 tys. mkw. Bank ziemi Grupy na 30.09.2023 wyniósł 752 tys. mkw. PUM.

W dniu 3 lipca 2023 roku ATAL wypłacił dywidendę z zysku za 2022 rok w wysokości 5 zł na akcję, czyli łącznie 193,57 mln zł. Oznacza to, że od początku obecności ATAL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka wypłaciła akcjonariuszom blisko 1 mld zł.

W lipcu 2023 roku ATAL S.A. wyemitował 4,5 mln akcji serii F po cenie emisyjnej 56 zł, o łącznej wartości 252 mln zł. Wpływy z emisji pozwolą na zakup nowych gruntów w lokalizacjach o szczególnym potencjale oraz realizację nowych projektów deweloperskich, których zakończenie planowane jest od początku 2025 roku. Ponadto środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność operacyjną oraz efektywniejszą kosztowo realizację dotychczasowych inwestycji mieszkaniowych.

W 2023 roku ATAL trzykrotnie emitował obligacje – w dniu 27 października 2023 roku wyemitował 2-letnie obligacje serii BB o wartości 260 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę w wysokości 150 bps. Ponadto w dniu 11 maja 2023 roku ATAL wyemitował 150 mln zł obligacji – rocznych serii AZ (70 mln zł) i dwuletnich serii BA (80 mln zł). Marża na rocznym papierze wynosi 165 bps ponad WIBOR6M, a na dwuletniej obligacji 200 bps ponad WIBOR 6M.