DŁUGIE KOLEJKI DO RENOMOWANYCH WYKONAWCÓW

Własnych generalnych wykonawców w ramach grupy kapitałowej ma Atal. – Pozwala to nam na sprawne prowadzenie całego procesu inwestycyjnego oraz utrzymanie reżimu kosztowego – podkreśla Mateusz Juroszek, wiceprezes Atalu. – Dlatego też jesteśmy odporni na zmiany, które zachodzą na rynku firm budowlanych. Nie jesteśmy uzależnieni od terminarza zewnętrznych spółek. Żeby nie trzymać nierentownego banku ziemi na każdym kupionym gruncie, staramy się rozpocząć prace możliwie szybko. Atal Construction działa zgodnie z cyklem budowlanym, jaki wyznacza Grupa Atal.

Ten deweloper realizuje głównie inwestycje wieloetapowe. Jak mówi Mateusz Juroszek, tak prowadzone budowy „pozwalają najlepiej dostosować się do potrzeb rynkowych i generować największy zysk”. – Mamy też mniejsze projekty – jedno- i dwuetapowe. Część klientów woli mniejsze, kameralne osiedla – mówi wiceszef Atalu.