DEWELOPERSKIE ŻNIWA

Atal spodziewa się wypracować 175-190 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 93,1 mln zł zarobku. Firma podała prognozę w przedziale ze względu na wspomniane wcześniej ryzyko związane z liczbą przekazanych ostatecznie lokali. Atal szacuje, że wyda klucze do 2,5-2,7 tyś. mieszkań wobec 1,4 tyś. w ubiegłym roku.