„Decyzja na raty” – ATAL ma nowy program wsparcia kupujących

ATAL, ogólnopolski deweloper, uruchomił program sprzedażowy, który kieruje do wstrzymujących się
z zakupem klientów, liczących na nowy pakiet rządowych dopłat. W programie „Decyzja na raty” mogą oni już teraz wybrać mieszkanie z gwarancją ceny, a finalną decyzję o zakupie podjąć we wrześniu. W międzyczasie zwiększą kapitał na mieszkanie, regularnie wpłacając na rachunek powierniczy ustalone kwoty, co poprawi ich zdolność w chwili ubiegania się o kredyt. Mają też możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia kar.

– Choć forma i termin wprowadzenia nowych dopłat nie są jeszcze pewne, to część klientów planuje z nich skorzystać. Jednakże osoby te stoją przed dylematem. Czekać na dopłaty i ryzykować mniejszym wyborem mieszkań oraz wyższymi cenami? Czy może kupić teraz, biorąc kredyt bez dofinansowania? Nasz program jest dla nich optymalnym rozwiązaniem. Pozwala podjąć strategiczną decyzję niejako na raty i poczekać na rozwój sytuacji – tłumaczy Angelika Kliś, członkini zarządu ATAL.

Zwraca też uwagę na bieżącą sytuację rynkową i jej perspektywy, które muszą uwzględniać nabywcy, w tym ograniczoną podaż nowych mieszkań. To m.in. efekt odłożenia inwestycji na później przez wielu deweloperów, a także popularności programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Przez to znacznie zmniej­szyła się dostępność lokali 2- i 3-pokojowych w pułapie cenowym do 600 tys. zł., zwłaszcza w dużych miastach, w których działa ATAL. Popyt napędzają również wysoka dynamika wzrostu wynagrodzeń, hamująca inflacja oraz nieco niższy poziom stóp procentowych, po ich jesiennej obniżce.

– W takim układzie rynkowych sił jest bardzo prawdopodobne, że gdy klienci masowo ruszą na zakupy z chwilą uruchomienia nowego programu, mieszkania mogą być jeszcze droższe, zaś upatrzone przez nich lokale szybko znikną z oferty  – argumentuje członkini zarządu ATAL.

Z programem „Decyzja na raty” klienci nie narażają się na ryzyko podwyżki, gdyż otrzymują gwarancję niezmienności ceny. Oznacza to, że w ostatecznym rozrachunku klient zapłaci za mieszkanie tyle, ile kosztowało ono w dniu przystąpienia do programu. Pozwala to precyzyjniej zaplanować budżet i nie zmusza do podejmowania decyzji pod presją czasu czy zmniejszającej się podaży.

Wprowadzony przez ATAL program daje też inne korzyści. W okresie jego obowiązywania klienci deklarują systematyczne wpłaty środków na poczet wybranego mieszkania, a jego rezerwacji dokonują w formie umowy deweloperskiej. Na tym etapie zobowiązuje ich ona do wpłaty I raty w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości transakcji (wkład własny). Następnie do końca września 2024 r.,
w miesięcznych interwałach, wpłacają równe kwoty (zależne od rodzaju inwestycji i stopnia jej zaawansowania), które w całości trafiać będą na powierniczy rachunek bankowy, dedykowany dla wybranego mieszkania. Dzięki temu zgromadzą większy kapitał na przyszłość, poprawią swoją zdolność kredytową i na lepszych warunkach przystąpią do późniejszego finasowania zakupu.

– Gdyby pieniądze te obsługiwały klasyczny kredyt, ich dużą część pochłonęłaby rata odsetkowa. Tutaj w całości wliczane są one w wartość mieszkania – podkreśla Angelika Kliś z zarządu ATAL.

Jednocześnie program nie zamyka klientom drogi do ubiegania się o państwową dopłatę do kredytu, gdy jej zasady będą już oficjalnie znane. Finalnie klienci mogą też zrezygnować z wybranego „M” i odstą­pić od umowy, w dodatku bez ponoszenia kar umownych. Deweloper zaznacza, że wszystkie środki wpłacane na mieszkania w programie trafiają na rachunki powiernicze, powiązane z konkretnymi inwesty­cjami. Wynika to z ustawowych regulacji i zapewnia bezpieczeństwo transakcji.

Należy podkreślić, że nawet w przypadku wycofania się z zakupu, klient otrzyma z powrotem całą wpłaconą kwotę, a wstępnie zarezerwowane przez niego mieszkanie wróci do oferty pieniądze te obsługiwały klasyczny kredyt, ich dużą część pochłonęłaby rata odsetkowa. Tutaj w całości wliczane są one w wartość mieszkania – wyjaśnia Angelika Kliś.

Program mieszkaniowy „Decyzja na raty” obowiązywać będzie do końca września. Jest nim objęta większość realizowanych inwestycji dewelopera. Szczegółowych informacji udzielają biura sprzedaży mieszkań ATAL w siedmiu regionalnych ośrodkach na terenie Polski. Można w nich także zapoznać się z regula­minem programu. Zasady programu ATAL opisuje w czterech prostych krokach na stronach internetowych inwestycji oraz firmowej stronie głównej.