DEBATA O PRZESTRZENI

W debacie o tym, jak poprawić jakość przestrzeni publicznej, głos zabrali architekci, samorządowcy i deweloperzy. W imieniu branży deweloperskiej wypowiedział się Zbigniew Juroszek, prezes ATAL. „Do planowania przestrzeni powinniśmy podchodzić metodycznie – w sposób zaplanowany i przemyślany” – mówi Zbigniew Juroszek. Prezes jednej z największych firm deweloperskich w kraju wspomina również o tym, że szansą na poprawę jakości przestrzeni publicznej jest tworzenie koncepcji jej zagospodarowania w oparciu o dialog z uwzględnie­niem potrzeb wszystkich zaintere­sowanych stron – zarówno miesz­kańców, urbanistów, jak i inwesto­rów. Deweloperzy współtworzą przestrzeń miast, budują nie tylko mieszkania, ale także dbają o dobrze zorganizowaną przestrzeń do życia – wyjaśnia Zbigniew Juroszek.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka