BĘDZIE REKORD PRZEKAZAŃ

W okresie trzech kwartałów ATAL przekazał klientom 2,39 tys. mieszkań, o 34 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym III kwartale klienci dewelopera odebrali klucze do 740 lokali. ATAL spodziewa się, że w wynikach całego roku rozpozna 3,5 tys. lokali. To oznacza, że na IV kw. przypadnie ponad 1,1 tys.

Jeśli chodzi o bieżącą działalność, deweloper spodziewa się sprzedać 4 tys. lokali, co oznaczałoby ustanowienie nowego rekordu. Po dziewięciu miesiącach ATAL znalazł nabywców na 3,23 tys. mieszkań.