ATAL ZWIĘKSZYŁ ZYSK

Atal w pierwszym półroczu br. osiągnął 254,7 mln zł skonsolidowanych przychodów. W tym okresie firma wypracowała 45,7 mln zł zysku netto, czyli ponad 2,5 razy więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wskaźnik rentowności brutto wzrósł do poziomu 20,8 proc. , a rentowności netto do poziomu 18 proc. W pierwszych sześciu miesiącach br. nabywcom przekazanych zostało 750 lokali. W tym okresie Atal zakontraktował 1183 mieszkania, czyli o blisko połowę więcej niż rok wcześniej.

Wzrosty sprzedaży dotyczyły każdego z pięciu obsługiwanych rynków. W pierwszym półroczu 2016 roku spółka uzyskała 254,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli aż o 135 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (108,4 mln zł). Przez pierwszych sześć miesięcy br. deweloper osiągnął 55,6 mln zł zysku operacyjnego, względem 22,5 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie spółka wypracowała 45,7 mln zł zysku netto, czyli ponad 2,5 razy więcej niż rok wcześniej (17,3 mln zł). – Osiągnięte wyniki oceniamy pozytywnie zarówno w porównaniu do poprzednich okresów oraz w kontekście dalszych planów rozwoju. W szczególności jesteśmy zadowoleni z poprawy wartości wskaźnika rentowności brutto o 2,7 p.p. w ujęciu r./r. do poziomu aż 20,8%, czyli najwyższego wśród giełdowych spółek z branży deweloperskiej. To potwierdzenie skuteczności naszej strategii zorientowanej na realizację projektów wysoko marżowych” – powiedział Zbigniew Juroszek, prezes zarządu Atalu.

W pierwszym półroczu tego roku Atal wydał 750 lokali, w porównaniu do 304 rok wcześniej. Najwięcej przekazań było w Warszawie (211), następnie w Krakowie (185), Wrocławiu (140), Łodzi (125) i Katowicach (89). Największa liczba wydań mieszkań dotyczyła projektu City Tower Czyżyny II w Krakowie (176 mieszkań), Dmowskiego 19 I we Wrocławiu (109 mieszkań), Chojny Park I w Łodzi (93 mieszkania) oraz Nowe Bemowo w Warszawie (90 lokali). Pozostałe wydania dotyczyły projektów mniejszych (np. Walewska 4 Residence) oraz mieszkań z wcześniej zakończonych inwestycji. Na koniec czerwca br. kapitał własny spółki wyniósł 630,8 mln zł i był wyższy o 7,6 proc. niż rok wcześniej (586 mln zł). W pierwszych sześciu miesiącach tego roku spółka wydała na zakup gruntów 75,6 mln zł netto. Jednocześnie zapasy, w skład których wchodzą działki wraz z nakładami poniesionymi na budowę osiedli, na koniec I półrocza br. osiągnęły wartość1,03 mld zł, czyli o 49,2 proc. więcej niż rok wcześniej. – Planujemy sukcesywny wzrost sprzedaży mieszkań w następnych latach i posiadanie odpowiedniego poziomu zapasów jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniej oferty na rynku, płynnego prowadzenia procesu sprzedaży i zapewnienia rozwoju – podkreślił Zbigniew Juroszek. Z kolei wartość aktywów na koniec czerwca br. wyniosła 1,4 mld zł i była wyższa o 38,5 proc. niż na koniec czerwca 2015 r.W pierwszym półroczu tego roku Atal sprzedał na podstawie umów deweloperskich 1183 lokale, czyli o blisko połowę więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku (805).

Najwyższą sprzedaż w tym okresie zrealizowano w Krakowie gdzie podpisanych zostało 429 umów. Wysokie wyniki sprzedaży spółka notuje też w Warszawie, gdzie nabywców znalazło 321 lokali. We Wrocławiu natomiast od początku roku podpisano 205 umów deweloperskich, a w Katowicach, w projekcie ATAL Francuska Park sprzedano 135 mieszkań. Od stycznia do czerwca w łódzkich inwestycjach dewelopera zakupiono 93 lokale. – Z każdym kolejnym miesiącem roku zwiększaliśmy liczbę sprzedawanych mieszkań. W styczniu było to 150 lokali, a w kolejnych miesiącach odpowiednio 163, 193, 215, 226 oraz 236 w czerwcu. W ten sposób systematycznie osiągamy nowe historyczne rekordy sprzedaży. W całym roku planujemy sprzedaż około 2000 lokali, czyli powyżej wcześniejszych naszych założeń obejmujących kontraktację ok. 1800 lokali – pokreślił Zbigniew Juroszek. W pierwszym półroczu 2016 r. Atal wprowadził do sprzedaży 14 projektów obejmujących 2072 lokali w tym: 6 inwestycji w Krakowie (ATAL Residence, Bagry Park etapy III, IV, V, Wielicka Garden, Bajeczna Apartamenty), 3 projekty we Wrocławiu (ATAL Towers IIB, Nowe Żerniki, Dmowskiego 19 II), 2 projekty w Warszawie (ATAL Marina Apartamenty III, Nowy Targówek II), 2 projekty w Łodzi (Chojny Park Domy, Pomorska Park) oraz jeden budynek II etapu i III etap ATAL Francuska Park w Katowicach .

Obecnie Atal realizuje 34 inwestycje (4442 lokale). Na koniec I półrocza br. w ofercie spółki było 2858 lokali, z czego 2523 to mieszkania w realizowanych projektach, a 335 w już ukończonych. W drugim półroczu tego roku firma planuje uruchomienie 9 nowych projektów, które obejmą budowę mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) wynoszącej ok. 78,7 tys. mkw. -Mamy olbrzymi potencjał do dalszego dynamicznego rozwoju. Posiadany przez spółkę zasób gruntów pozwala na uruchomienie w kolejnych dwóch latach kilkunastu nowych inwestycji na wszystkich rynkach, na których działamy. Zarówno obecnie prowadzone inwestycje jak i projekty planowane do uruchomienia odznaczać się będą wysoką marżowością z uwagi na atrakcyjnie zakupione działki i utrzymywanie wysokiego reżimu kosztowego – dodał prezes Atalu.

Atal zgodnie z zapowiadaną ekspansją, rozszerzył działalność o rynek trójmiejski. W drugiej połowie sierpnia br. do oferty został wprowadzony projekt Nowa Grobla Apartamenty, który powstanie w Śródmieściu Gdańska. Oddanie do użytkowania inwestycji, która dostarczy 178 lokali, planowane jest na trzeci kwartał 2018 r. – Rozpoczynamy realizację naszych zapowiedzi w zakresie wejścia na nowe rynki. Rozszerzenie działalności na rynek trójmiejski, a w bliskiej przyszłości także poznański, spowoduje, że Atal będzie jedynym deweloperem obecnym we wszystkich dużych aglomeracjach w Polsce. To z kolei pozwoli na dalsze zwiększanie sprzedaży, a także na większą niezależność od zmienności koniunktury na poszczególnych rynkach – stwierdził Mateusz Juroszek, wiceprezes grupy.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka