ATAL ZWIĘKSZYŁ SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W PIERWSZYM PÓŁROCZU O 16 PROC.

Atal sprzedał 1 364 lokale w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. – oznacza to wzrost o niemal 16 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Firma w tym okresie przekazała około 1080 lokali (wg. wstępnych danych), o 44 proc. więcej niż przed rokiem. W pierwszym półroczu 2017 roku Atal wprowadził do sprzedaży 9 projektów z 1432 lokalami – w Łodzi Chojny Park III i Pomorska Park II, we Wrocławiu I etap Nowego Miasta Różanka oraz II etap Atal Nowe Żerniki, w Krakowie Wielicka Garden II oraz Zbożowa 2A Apartamenty, w Warszawie dodatkowe mieszkania w ramach III etapu Nowego Targówka, w Katowicach V etap Atal Francuska Park, zaś w Gdańsku Atal Baltica Towers wraz z częścią aparthotelową. Łącznie w ofercie ATAL na koniec czerwca 2017 r. było 2475 lokali. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (385), następnie w Warszawie (303, Wrocławiu (261), Łodzi (162), Katowicach (131), Poznaniu (41) i Trójmieście (81). W pierwszym kwartale 2017 roku Atal wypracował 198,8 mln złotych skonsolidowanych przychodów. Oznacza to wzrost o 68,5 proc. wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł zaś 41 mln zł, czyli o 76,3 proc. więcej niż przed rokiem. W I kwartale 2017 r. marża brutto ze sprzedaży wyniosła 28,67 proc., a marża netto 20,62 proc.