ATAL Z WYNIKAMI I DUŻYM BANKIEM ZIEMI

Atal po wydaniu niemal 2,4 tys. lokali w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 1,03 mld złotych. Oznacza to wzrost o 54 proc. rok do roku.

W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 189,7 mln złotych, gdy przed rokiem było to 82,4 mln złotych, czyli o ponad 130 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Marża brutto ze sprzedaży w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku wyniosła 25,4 proc., a marża netto 18,4 proc.

Spółka w III kwartale 2021 roku wypracowała przychody na poziomie 378,8 mln złotych. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 73,5 mln złotych. Marża brutto ze sprzedaży od lipca do września tego roku wyniosła 27,1 proc., a marża netto zaś 19,4 proc.

Tegoroczny potencjał przekazań na ten rok wynosi 3,5 – 4 tys. mieszkań. Kontraktacja w 2021 roku też może wynieść około 4 tys. lokali.

Atal realizuje strategię organicznego wzrostu oraz buduje bank ziemi, oparty o siedem największych aglomeracji w Polsce. W I półroczu 2021 roku Atal pozyskał cztery nowe grunty inwestycyjne w Katowicach, Poznaniu, Krakowie oraz Warszawie. Łączny koszt zakup nowych działek to około 92 mln złotych. Zakupione tereny pozwolą na realizację 129 tys. mkw. PUM.

Posiadamy szerokie portfolio gruntów, które stale uzupełniamy i rozbudowujemy. Jesteśmy zabezpieczeni pod tym względem na najbliższe lata. To jedna z kluczowych przewag konkurencyjnych Atal w naszym sektorze. Jako grupa stawiamy na coraz większą zdolność do prowadzeniu większości elementów procesu deweloperskiego w ramach własnych, wewnętrznych zasobów. Optymalizujemy procesy, aby jakość dostarczanych mieszkań była niezmienna, a cena była nadal akceptowalna przez nabywców. Stąd wdrożyliśmy odpowiednią politykę zakupową czy rozbudowujemy wewnętrzny dział projektowy – opowiada Zbigniew Juroszek, prezes zarządu Atal.

Atal od stycznia do września 2021 roku zakontraktował 3 tys. 232 lokali – co stanowi najlepszy wynik w historii spółki, wzrost rok do roku wyniósł blisko 56 proc. Grupa posiadała na koniec III kwartału 2021 roku 841 aktywnych umów rezerwacyjnych.