ATAL Z TYSIĄCEM UMÓW

Niemal tysiąc umów deweloperskich i przedwstępnych zawarła Grupa ATAL w pierwszych czterech miesiącach tego roku.

ATAL poinformował o liczbie umów zawartych po zakończeniu pierwszego kwartału. Według komunikatu spółki w kwietniu Grupa ATAL zawała 214 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 210 umów rezerwacyjnych.

W okresie czterech miesięcy tego roku zawarto łącznie 968 umów deweloperskich i przedwstępnych. Grupa poinformowała ponadto, że na koniec kwietnia br. miała 413 aktywnych umów rezerwacyjnych.