ATAL Z NOWYM PROGRAMEM OBLIGACJI

Wartość uchwalonego programu to 60 mln zł. W jego ramach deweloper zaoferuje jedną lub więcej serii papierów dłużnych. Atal zdradza wyłącznie, że obligacje plasowane będą w trybie oferty prywatnej. Pozostałe informacje nie zostały upublicznione. Poprzedni program emisji obligacji dewelopera wart był 80 mln zł, lecz spółka zdecydowała się na podwyższenie kwoty do 100 mln zł. Do jej całkowitego wykorzystania wystarczyły dwie emisje prywatne, które przeprowadzono w odstępie trzech miesięcy. W obu przypadkach Atal zaoferował inwestorom WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży na dwa lata przy braku zabezpieczenia.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka