ATAL SA BUDUJE NA WIDZEWIE I GÓRNEJ

Ogólnopolski deweloper ATAL S. A. realizuje kilka inwe­stycji w różnych dzielnicach Łodzi: Pomorska Park. Chojny Park i Chojny Park II.

W spokojnej, zielonej okolicy między ulica­mi Pomorską i Telefo­niczną powstaje nowa inwesty­cja – Pomorska Park. W pierw­szym etapie budowy nowoczes­nego osiedla staną cztery bu­dynki, w których znajdzie się 186 mieszkań. Lokale mają po­wierzchnie od 38 do 100 mkw. i rozkłady od dwóch do czterech pokoi. Na parkingu podziem­nym zaprojektowano 129 miejsc, a w części naziemnej 59 miejsc. Ogrodzone osiedle ozdobią klomby i trawniki. Powstanie również plac zabaw dla dzieci. Wolnych jest 147 mieszkań. Inwestycja zostanie oddana do użytku w czwartym kwarta­le 2017 roku.

Przy ul. Rolniczej 59 realizo­wana jest inwestycja Chojny Park. W pierwszym etapie pow­stały dwa sześciokondygnacyjne budynki, w których zapro­jektowano 172 mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe (od 30 do 100 mkw.). Wolnych jest jeszcze 50 mieszkań.

Natomiast w pierwszym kwartale 2017 roku zostanie oddana do użytku inwestycja Chojny Park II. W pięciu bu­dynkach powstanie 236 lokali od 33 do 1O2 mkw. (od dwu-do czteropokojowych). Wol­nych jest wciąż ponad 170 mieszkań.

Kontakt do biura sprzedaży ATAL S.A. (ul. Sienkiewicza 82/84) – 42 632 90 57 lub 42 632 2343.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka