ATAL REKOMENDUJE 1,68 ZŁ DYWIDENDY NA AKCJĘ ZGODNIE Z NOWĄ POLITYKĄ DYWIDENDOWĄ

Zarząd Atalu zarekomendował przeznaczenie 64,98 mln zł z zysku za 2016 r. (który wyniósł 117,41 mln zł) na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,68 zł na akcję, podała spółka. Rekomendacja jest zgodna z nową polityką dywidendową spółki, która zakłada przeznaczenie na dywidendę 70% skonsolidowanego zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w tym roku i od 70% do 100% tego zysku w latach kolejnych.

„Nowa polityka dywidendowa będzie miała zastosowanie począwszy od skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku. Zarząd emitenta zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych emitenta, na poziomie: za rok 2016 – 70% wypracowanego skonsolidowanego zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz w kolejnych latach – pomiędzy 70% a 100% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej” – czytamy w komunikacie.

Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy zarząd będzie uwzględniał m.in. następujące czynniki dodatkowe: sytuacja rynkowa, gospodarcza i biznesowa spółki, potrzeby inwestycyjne, sytuacja płynnościowa, koszt oraz możliwość pozyskania finansowania, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym w szczególności ograniczenia prawne oraz zapisy umowne dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia), optymalizacja struktury finansowania, podano także.

„Już w trakcie naszej oferty publicznej informowaliśmy, że chcemy regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. W zeszłym roku wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie daje kwotę 23,6 mln zł. Dywidenda wyniosła 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy z 2015 roku. Nasze podejście z IPO nie zmieniło się i chcemy zwiększać poziom wypłacanej dywidendy, by docelowo było to 100% wypracowanego zysku. Zaktualizowana polityka dywidendy – którą rekomenduje zarząd – zakłada wypłatę 70% wyniku z roku 2016. W następnych latach będzie to na poziomie między 70% a 100% zysku netto w zależności od sytuacji rynkowej” – napisał wiceprezes Mateusz Juroszek w komentarzu dla ISBnews.

Rekomendacja obejmuje także propozycję ustalenia dnia dywidendy na 2 maja 2017 roku i terminu wypłaty dywidendy na 18 maja 2017 roku. O przyjęciu rekomendacji zdecyduje zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 24 kwietnia.
Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2015 r.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka