ATAL REGULARNIE USTANAWIA NOWE REKORDY

Wiodący w naszym kraju deweloper w I kwartale br. osiągnął 118 mln zł skonsolidowanych przychodów i 23,3 mln zł zysku netto. Nabywcom przekazanych zostało w tym okresie 359 lokali, czyli 2,5 razy więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Spółka utrzymuje marżę brutto na nieosiągalnym dla innych deweloperów poziomie 27,6%.

ATAL systematycznie ustanawia także nowe rekordy sprzedaży. Po pierwszych czterech miesiącach nabywców znalazły 723 lokale. Po najlepszym pod tym względem I kwartale, w którym spółka zakontraktowała 508 lokali, w kwietniu podpisanych zostało 215 kolejnych umów deweloperskich, co jest również historycznym rekordem liczonym w okresie jednego miesiąca.

W I kwartale 2016 roku ATAL uzyskał 118 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 130% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego (51,3 mln zł). Przez pierwsze trzy miesiące br. deweloper osiągnął 27,8 mln zł zysku operacyjnego, względem 11,8 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie spółka wypracowała 23,3 mln zł zysku netto, czyli 2,5 razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (9 mln zł).

– Bardzo dobre wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale br. są efektem konsekwentnie realizowanej strategii firmy. Na tak dobry – a jednocześnie spodziewany – rezultat wpływ miał duży wzrost liczby przekazanych lokali, co z kolei wynika z systematycznie rosnącej sprzedaży mieszkań. Jednocześnie zwiększamy rentowność biznesu. W I kwartale br. wskaźnik rentowności netto wyniósł 19,8% i był o 2,2 p.p. wyższy w ujęciu rok do roku, natomiast marża brutto osiągnęła poziom 27,6% – wynik nieosiągalny dla innych deweloperów – powiedział Zbigniew Juroszek, Prezes Zarządu ATAL S.A.

W pierwszych trzech miesiącach roku ATAL wydał 359 lokali o łącznej powierzchni 20,3 tys. m2 PUM, czyli około 2,5 razy więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Najwięcej przekazań było we Wrocławiu (114), następnie w Łodzi (88), Krakowie (79), oraz Katowicach i Warszawie (po 39). W I kwartale br. zakończona została budowa 4 inwestycji (Chojny Park I w Łodzi, ATAL Francuska Park II w Katowicach, City Towers Czyżyny II w Krakowie oraz Walewska Residence w Warszawie).

Na koniec marca br. kapitał własny spółki wyniósł 633,7 mln zł i był wyższy o 3,6% względem końca minionego roku. W tym okresie spółka wydała na zakup nowych gruntów łącznie 53,4 mln zł netto. Jednocześnie zapasy, w skład których wchodzą grunty wraz z nakładami poniesionymi na budowę osiedli, na koniec I kwartału br. osiągnęły wartość 971,2 mln zł, czyli o 10,1% więcej niż trzy miesiące wcześniej. Z kolei wartość aktywów na koniec marca br. wyniosła 1,36 mld zł i była wyższa o 12,5% niż na koniec grudnia 2015 r. Po bardzo udanym I kwartale, świetna sprzedaż kontynuowana była także w kwietniu. W efekcie przez pierwsze cztery miesiące tego roku ATAL sprzedał na podstawie umów deweloperskich 723 lokale, czyli o 54% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W samym I kwartale było to 508 mieszkań, co było rekordowym wynikiem w ujęciu kwartalnym. Z kolei w kwietniu zakontraktowanych zostało 215 mieszkań, co jest również historycznym rekordem w skali jednego miesiąca.

– Nasz stale rosnący potencjał sprzedażowy pozwala na systematyczne ustanawianie nowych rekordów. W skali całego roku przekroczymy poziom 1800 lokali ” – pokreślił Zbigniew Juroszek.

Obecnie realizowane są 34 inwestycje(4 387 lokali). Na koniec I kwartału br. w ofercie spółki było 2 294 lokali, z czego 1865 mieszkań w realizowanych projektach oraz 429 w już ukończonych.

W I kwartale 2016 r. ATAL wprowadził do sprzedaży 6 projektów obejmujących 802 lokale: 3 inwestycje w Krakowie (Wielicka Garden, Bagry Park etap III, Bajeczna Apartamenty), 2 we Wrocławiu (Nowe Żerniki, ATAL Towers etap IIb) oraz 1 w Warszawie (Nowy Targówek etap II). Począwszy od kwietnia br. oferta spółki została poszerzona o 5 nowych inwestycji, z tego 2 w Krakowie (ATAL Residence Zabłocie, Chojny Park Domy), oraz po jednej w Warszawie (ATAL Marina III), Łodzi (Pomorska Park) i Katowicach (ATAL Francuska Park III), w których łącznie znalazło się 896 lokali.

– W przygotowaniu mamy 32 kolejne projekty na ponad 380 tys. m2 PUM, które dostarczą łącznie około 6 900 lokali. Jednocześnie w okresie II-IV kwartału 2016 roku planowane jest zakończenie 12 inwestycji, w których jest 1 396 lokali o PUM wynoszącej 83,4 tys. m2 – dodał Prezes Zarządu ATAL S.A.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka