ATAL PRZYJĄŁ PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

Zarząd deweloperskiej spółki Atal przyjął program emisji obligacji o wartości do 80 mln zł. Emisja bądź emisje mają mieć charakter ofert prywatnych. Mają trafić na Catalyst lub Bondspot. Po trzech kwartałach 2016 r. firma ma 450,5 mln zł przychodów i 89,8 mln zł zysku netto. Spółka sprzedała netto 1761 lokali.