ATAL: PROGNOZA PODBIŁA WYCENĘ DEWELOPERA

Atal spodziewa się wypracować w tym roku 175–190 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

W ubiegłym roku deweloper miał 93,1 mln zł czystego zarobku, z którego na dywidendę trafi 70 proc., co daje 1,68 zł na akcję. Zgodnie ze zaktualizowaną polityką dywidend Atal będzie oddawać akcjonariuszom 70–100 proc. zysku. Implikuje to dywidendę w przyszłym roku z zakresu 3,16–4,9 zł.