ATAL PODTRZYMUJE POTENCJAŁ 3,5-4 TYS. PRZEKAZAŃ; 4 TYS. SPRZEDAŻY LOKALI W 2021

– Tegoroczny potencjał przekazań na ten rok wynosi 3,5-4 tys. mieszkań. Tegoroczna kontraktacja też może wynieść ok. 4 tys. lokali – czytamy w komunikacie, poświęconym wynikom za I-III kw. 2021.

Atal od stycznia do września 2021 roku zakontraktował 3 232 lokali – co stanowi najlepszy wynik w historii spółki, wzrost wyniósł blisko 56 proc. r/r. Całoroczna sprzedaż w zeszłym roku wyniosła 2 896 mieszkań, a w rekordowym 2019 roku było to 3 180.

Grupa posiadała na koniec III kwartału 2021 roku 841 aktywnych umów rezerwacyjnych.

W poszczególnych miesiącach 2021 roku spółka zakontraktowała następującą liczbę aktywnych umów deweloperskich i przedwstępnych: styczeń – 211, luty – 236, marzec – 399, kwiecień – 413, maj – 380, czerwiec – 427, lipiec – 360, sierpień – 502 i wrzesień – 304. Wynik z sierpnia br. to miesięczny rekord sprzedaży spółki.

– Jesteśmy zdywersyfikowani geograficznie, a nasza oferta i własne kanały sprzedaży są tak rozbudowane, że odpowiadają oczekiwaniom szerokiego grona nabywców. Wciąż zdecydowaną większość klientów ATAL stanowią osoby chcące zaspokoić własne cele mieszkaniowe. Popyt jest zatem stymulowany w znacznym stopniu chronicznym brakiem mieszkań, migracjami do miast czy chęcią poprawy warunków lokalowych, a nie celami inwestycyjnymi czy presją inflacyjną – mówi Zbigniew Juroszek, prezes Atalu SA.

Spółka po trzech kwartałach 2021 roku wydała łącznie 2 390 lokali, co oznacza wzrost o 34 proc. r/r. Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (599), Łodzi (426) i Poznaniu (390), następnie Wrocławiu (361), Krakowie (316), Katowicach (186) i Trójmieście (112).

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka