ATAL NASTAWIA SIĘ NA REKORD SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

Osiągając najlepsze w historii wyniki w marcu i kwietniu – odpowiednio 400 i 415 umów – deweloper oczekuje podpisania w 2021 roku nawet czterech tysięcy umów. W dłuższej, trzyletniej perspektywie sprzedaż ma sięgnąć 11-12 tys. lokali.

„Po czterech miesiącach mamy 1262 sprzedane lokale oraz 838 rezerwacji – a u nas rezygnacje zdarzają się rzadko, to 1 proc. umów. Wygląda na to, że w całym roku możemy nawet przebić 4 tys. sprzedaży. Nie bardzo widzę czynniki, które miałyby to uniemożliwić. Patrząc średnioterminowo, w latach 2021-2023 chcielibyśmy sprzedać 11-12 tys. lokali, co moglibyśmy zrobić w 90 proc. na posiadanym banku ziemi” – wyjaśnia prezes Zbigniew Juroszek. Ponadto dodaje, że platforma, jaką jest ATAL, weszła już na właściwe obroty. Ponadto prezes ATAL przyznaje, że popyt jest bardzo dobry, a jego firma ma jeszcze możliwości zwiększania skali działania.