ATAL MIAŁ 22,36 MLN ZŁ ZYSKU NETTO

ATAL odnotował 22,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 28,88 mln zł wobec 59,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,83 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 234,47 mln zł rok wcześniej.

„Grupa ATAL na koniec marca br. posiadała na rachunkach powierniczych i w dostępnych limitach kredytowych 237 mln zł. Od stycznia do marca zostały wydane 473 lokale. Łączny potencjał przekazań na II, III oraz IV kwartał tego roku wynosi jeszcze ponad 3 tys. lokali, co pozytywnie wpłynie na wskaźniki finansowe w następnych okresach sprawozdawczych. Sytuacja epidemiczna istotnie wpływa na czas uzyskiwania decyzji administracyjnych. W związku z tym lokale, z szeregu inwestycji ukończonych w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku, będą uwzględnione w przychodach spółki dopiero w kolejnych miesiącach” – powiedział prezes Zbigniew Juroszek.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka