ATAL MA WYNIKI

ATAL w 2020 roku wypracował aż 1 mln 167 tys. złotych skonsolidowanych przychodów, co stanowi 62 proc. wzrost względem roku 2019. Skonsolidowany zysk netto przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 167 mln zł. Deweloper osiągnął w tym okresie 113 mln zł zysku netto. W 2020 roku marża brutto ze sprzedaży wyniosła 20,3 proc, a marża netto 14,3 proc.

„Na tle innych sektorów branża nieruchomości, zwłaszcza rynek mieszkaniowy, w 2020 roku radziła sobie nadzwyczaj dobrze. Kondycja, w jakiej ATAL wszedł w okres pandemii, ułatwiła nam podejmowanie racjonalnych decyzji oraz szybkie przystosowanie działania do nowych warunków. To sprawiło, że 2020 rok zamknęliśmy z bardzo satysfakcjonującymi wynikami i doskonałą kondycją finansową” – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka