ATAL HOJNY DLA AKCJONARIUSZY

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATALu zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 100 proc. zysku netto z 2018 roku. Do akcjonariuszy trafi łącznie około 182 mln zł, czyli 4,70 zł na akcję. Oznacza to stopę dywidendy w wysokości blisko 12,5 proc.

„Od początku naszej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dzielimy się wypracowanym wynikiem z akcjonariuszami. Rynek kapitałowy docenia nasz model biznesowy i wysoką rentowność działalności deweloperskiej. W pierwszym kwartale tego roku marża brutto ze sprzedaży wyniosła 28,19 proc. i była wyższa niż przed rokiem” – informuje Zbigniew Juroszek, prezes firmy Atal.

Deweloper od stycznia do marca tego roku miał skonsolidowane przychody w wysokości 234,5 mln zł. W pierwszym kwartale 2019 roku spółka wydała 607 lokali. Najwięcej lokali przekazano we Wrocławiu i Warszawie.