5 SPÓŁEK, KTÓRE MOCNO POPRAWIŁY WYNIKI W Q1 2017

Atal jest jednym z liderów wzrostów w branży deweloperskiej. Wyniki za I kw. 2017 roku są tego potwierdzeniem. Spółka zwiększyła przychody o 68,5% rok do roku, do poziomu 198,8 mln zł. Zyski rosły jeszcze szybciej – zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 39,7 mln zł, czyli o 81,6% więcej niż w I kw. 2016 roku.

W I kw. 2017 roku Atal sprzedał 676 lokali, czyli o 34% więcej rok do roku. Liczba przekazanych lokali wyniosła 501, o 39% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka opublikowała prognozy finansowe na 2017 rok, które zakładają osiągnięcie zysku netto w przedziale 175-190 mln zł, kontraktację na poziomie 2 700 – 2 900 lokali i liczbę przekazań 2 500 – 2 700.