ATAL S.A. - a nationwide developer

pl | en
 


General Meetings of Shareholders
05 06 2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05-06-2019

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 05 czerwca 2019 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 05.06.2019 roku, w formie audio.

08 05 2019
Communique of the ATAL S.A. Management Board about the General Meeting of Shareholders

ATAL S.A. Management Board would like to inform that the General Meeting of Shareholders is scheduled to take place on 24th of April 2017 at 11 a.m. The meeting takes place in the Company`s HQ in Stawowa 27 in Cieszyn.   The communique about the General Meeting of Shareholders was published on 21st of March 2017 as an ESPI report.

06 06 2018
The resolutions made by the General Meeting of Shareholders on 24th of April 2017

The ATAL Management Board in Cieszyn publishes the content of the resolutions made during the General Meeting of Shareholders that took place on 24th of April 2017.  In accordance with the good practices of the Warsaw Stock Exchange Companies (part II, point 1, section 9a) ATAL S.A. Publishes the agenda of the General Meeting of Shareholders that took place on 24th of April 2017 (audio format).

10 05 2018
Communique of the ATAL S.A. Management Board about the General Meeting of Shareholders

ATAL S.A. Management Board would like to inform that the General Meeting of Shareholders is scheduled to take place on 24th of April 2017 at 11 a.m. The meeting takes place in the Company`s HQ in Stawowa 27 in Cieszyn.   The communique about the General Meeting of Shareholders was published on 21st of March 2017 as an ESPI report.

24 04 2017
The resolutions made by the General Meeting of Shareholders on 24th of April 2017

The ATAL Management Board in Cieszyn publishes the content of the resolutions made during the General Meeting of Shareholders that took place on 24th of April 2017.  In accordance with the good practices of the Warsaw Stock Exchange Companies (part II, point 1, section 9a) ATAL S.A. Publishes the agenda of the General Meeting of Shareholders that took place on 24th of April 2017 (audio format).

21 03 2017
Communique of the ATAL S.A. Management Board about the General Meeting of Shareholders

ATAL S.A. Management Board would like to inform that the General Meeting of Shareholders is scheduled to take place on 24th of April 2017 at 11 a.m. The meeting takes place in the Company`s HQ in Stawowa 27 in Cieszyn.   The communique about the General Meeting of Shareholders was published on 21st of March 2017 as an ESPI report.

25 05 2016
The resolutions made by the General Meeting of Shareholders on 25th of May 2016

The ATAL Management Board in Cieszyn publishes the content of the resolutions made during the General Meeting of Shareholders that took place on 25th of May 2016.
In accordance with the good practices of the Warsaw Stock Exchange Companies (part II, point 1, section 9a) ATAL S.A. Publishes the agenda of the General Meeting of Shareholders that took place on 25th of May 2016 (audio format).

27 04 2016
Communique of the ATAL S.A. Management Board about the General Meeting of Shareholders

ATAL S.A. Management Board would like to inform that the General Meeting of Shareholders is scheduled to take place on 25th of May 2016 at 10 a.m. The meeting takes place in the Company`s HQ in Stawowa 27 in Cieszyn. 
The communique about the General Meeting of Shareholders was published on 27th of April 2016 as an ESPI report.

01 09 2015
The resolutions made by the General Meeting of Shareholders on 31st August 2015

The ATAL Management Board in Cieszyn publishes the content of the decisions made during the General Meeting of Shareholders that took place on the 31st of August 2015.
In accordance with the good practices of the Warsaw Stock Exchange Companies (part II, point 1, section 9a) ATAL S.A. Publishes the agenda of the General Meeting of Shareholders that took place on 31st of August 2015 (audio format).

05 08 2015
Communique of the ATAL SA Management Board about calling the General Meeting of Shareholders

The ATAL S.A. Management Board in Cieszyn would like to inform that the General Meeting of Shareholders is scheduled to take place on 31st of August 2015 at 10 a.m. The meeting takes place in the Company`s HQ in Stawowa 27 in in Cieszyn. 
The communique about the General Meeting of Shareholders was published on 5th of August 2015 as an ESPI report.