ATAL S.A. - ogólnopolski deweloper

pl | en
 


Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd ATAL S.A.:

Zbigniew Juroszek
Prezes ATAL S.A.

• Założyciel i główny akcjonariusz ATAL S.A.
• Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL S.A.
• 26-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 16-letnie w branży deweloperskiej

Mateusz Juroszek
Wiceprezes ATAL S.A.

• Od 10 lat związany z ATAL S.A.
• Odpowiada za planowanie strategii Grupy, zarządzanie działalnością na rynku warszawskim oraz nadzór nad działaniami z zakresu marketingu i PR
• 10-letnie doświadczenie zawodowe w tym 10-letnie w branży deweloperskiej

Mateusz Bromboszcz
Wiceprezes ATAL S.A. ds. Prawno-Administracyjnych

• Od 5 lat związany z ATAL S.A.
• Odpowiada za zagadnienia związane z prawno-formalną stroną działalności Grupy ATAL S.A.
• 13-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 13-letnie w branży nieruchomości i budownictwa

Rada Nadzorcza ATAL S.A.:

• Grzegorz Minczanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (kierunek: finanse i bankowość). Posiada uprawnienie biegłego rewidenta. Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem – Kancelaria Biegłego Rewidenta Grzegorz Minczanowski.

• Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: prawo). Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem – Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek.

• Wiesław Smaza – Członek Rady Nadzorczej,

Związany z ATAL od 2006 roku kolejno jako: członek Rady Nadzorczej (2006 – 2010), wiceprezes Zarządu (2010 - 2011), Prokurent (2011), Specjalista ds. Umów Deweloperskich (od 2014r. do 27.10.2017r.) oraz członek Rady Nadzorczej (od 2014r.). Wiesław Smaza był zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę do dn. 27.10.2017r., lecz nie podlegał bezpośrednio członkom Zarządu. Posiada wykształcenie średnie.

• Piotr Gawłowski – Członek Rady Nadzorczej,

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek: konstrukcje budowlane i inżynierskie). Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem – Projektowanie i nadzór budowlany „ULMAR” Piotr Gawłowski.

• Elżbieta Spyra – Członek Rady Nadzorczej.

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: Prawo). Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy restrukturyzacyjnego.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej ATAL S.A.:

• Grzegorz Minczanowski – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny,

• Elżbieta Spyra – Członek Komitetu Audytu, Członek niezależny,

• Wiesław Smaza – Członek Komitetu Audytu,