ATAL S.A. - ogólnopolski deweloper

pl | en
 


Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd ATAL S.A.:

Zbigniew Juroszek
Prezes ATAL S.A.

• Założyciel i główny akcjonariusz ATAL S.A.
• Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL S.A.
• Wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym kilkunastoletnie w branży deweloperskiej

Mateusz Bromboszcz
Wiceprezes ATAL S.A. ds. Prawno-Administracyjnych

• Od 2012 roku związany z ATAL S.A.
• Odpowiada za zagadnienia związane z prawno-formalną stroną działalności Grupy ATAL S.A.
• Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym w branży nieruchomości i budownictwa

Rada Nadzorcza ATAL S.A.:

• Mateusz Juroszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Mateusz Juroszek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Skończył studia na kierunku zarządzenie i marketing, specjalność zarządzanie strategiczne. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. Pan Mateusz Juroszek od 2011 do 2019 roku pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu ATAL S.A.

• Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: prawo). Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem – Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek.

• Wiesław Smaza – Członek Rady Nadzorczej,

Związany z ATAL od 2006 roku kolejno jako: członek Rady Nadzorczej (2006 – 2010), wiceprezes Zarządu (2010 - 2011), Prokurent (2011), Specjalista ds. Umów Deweloperskich (od 2014r. do 27.10.2017r.) oraz członek Rady Nadzorczej (od 2014r.). Wiesław Smaza był zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę do dn. 27.10.2017r., lecz nie podlegał bezpośrednio członkom Zarządu. Posiada wykształcenie średnie.

• Piotr Gawłowski – Członek Rady Nadzorczej,

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek: konstrukcje budowlane i inżynierskie). Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem – Projektowanie i nadzór budowlany „ULMAR” Piotr Gawłowski.

• Elżbieta Spyra – Członek Rady Nadzorczej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2014 posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy restrukturyzacyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w ramach praktyk zagranicznych oraz w pracy w kancelariach prawnych na stanowiskach aplikant radowski i następnie radca prawny. Od 2016 roku jest związana ze spółką publiczną „Orzeł Biały” S.A., w której zatrudniona jest w dziale Compliance.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, Pani Elżbieta Spyra spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej ATAL S.A.:

• Krzysztof Ciołek – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny,

• Elżbieta Spyra – Członek Komitetu Audytu, Członek niezależny,

• Wiesław Smaza – Członek Komitetu Audytu,