pl | en | de


Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd ATAL S.A.:

Zbigniew Juroszek
Prezes ATAL S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Założyciel i główny akcjonariusz ATAL S.A.
  • Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL S.A.
  • Wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym kilkunastoletnie w branży deweloperskiej

 

Mateusz Bromboszcz
Wiceprezes ATAL S.A. ds. Prawno-Administracyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Od 2012 roku związany z ATAL S.A.
  • Odpowiada za zagadnienia związane z prawno-formalną stroną działalności Grupy ATAL S.A.
  • Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym w branży nieruchomości i budownictwa

 

Angelika Kliś
Członek Zarządu ATAL S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Od 2017 roku związana z ATAL S.A.
  • Odpowiada za zagadnienia związane ze sprzedażą, marketingiem i PR oraz rozwojem Biura Projektowego Grupy ATAL S.A.
  • Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości i budownictwa

 

Rada Nadzorcza ATAL S.A.:

• Mateusz Juroszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Mateusz Juroszek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Skończył studia na kierunku zarządzenie i marketing, specjalność zarządzanie strategiczne. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu STS SA. Pan Mateusz Juroszek od 2011 do 2019 roku pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu ATAL S.A.

 

• Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (członek niezależny),

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: prawo). Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem – Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, Pan Krzysztof Ciołek  spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

 

• Wiesław Smaza – Członek Rady Nadzorczej,

Związany z ATAL od 2006 roku kolejno jako: członek Rady Nadzorczej (2006 – 2010), wiceprezes Zarządu (2010 - 2011), Prokurent (2011), Specjalista ds. Umów Deweloperskich (od 2014r. do 27.10.2017r.) oraz członek Rady Nadzorczej (od 2014r.). Wiesław Smaza był zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę do dn. 27.10.2017r., lecz nie podlegał bezpośrednio członkom Zarządu. Posiada wykształcenie średnie.

 

• Dawid Prysak – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny),

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia na kierunku Ekonomia menadżerska. Posiada również dyplom ukończenia studiów MBA Finanse. Od ponad trzech lat zatrudniony jest w STS S.A., od stycznia 2019 r. na stanowisku – Dyrektor Finansowy. Pan Dawid Prysak posiada wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na stanowiskach związanych z rachunkowością zarządczą.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, Pan Dawid Prysak  spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

 

• Elżbieta Spyra – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2014 posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy restrukturyzacyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w ramach praktyk zagranicznych oraz w pracy w kancelariach prawnych na stanowiskach aplikant radowski i następnie radca prawny. Od 2016 roku Pani Elżbieta Spyra jest związana ze spółką publiczną „Orzeł Biały” S.A., w której zatrudniona była kolejno w Dziale Compliance oraz jako Dyrektor Biura Zarządu.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, Pani Elżbieta Spyra spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej ATAL S.A.:

• Dawid Prysak – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny,

• Elżbieta Spyra – Członek Komitetu Audytu, Członek niezależny,

• Wiesław Smaza – Członek Komitetu Audytu,