pl | en | de


Wyniki finansowe

Zarząd ATAL zakłada dynamiczny wzrost skali działania w kolejnych okresach. Uwzględniając realizowane i planowane inwestycje deweloperskie oraz posiadany zasób nowych gruntów, spodziewany jest wzrost liczby oddawanych mieszkań oraz domów. Przekładać się to będzie na systematyczną poprawę osiąganych wyników finansowych. Głównym celem jest realizacja projektów mieszkaniowych, zapewniających odpowiedni poziom wypracowanej marży. Taka strategia przynosi pozytywne efekty, poprzez osiąganie ponadprzeciętnych poziomów rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników (od marży brutto na sprzedaży do marży netto).

 

Podstawowe skonsolidowane dane finansowe (wg MSSF)

(dane w tys. zł) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychody netto
ze sprzedaży
234 300 576 756 226 847 506 840 865 795 1 055 023 720 167 1 167 354 1 679 193
Wynik z działalności
operacyjnej
41 872 167 028 40 758 114 770 22 1997 259 600 145 860 208 506 417 033
Wynik brutto 37 935 164 023 36 599 109 043 216 424 255 362 142 547 200 255 416 489
Wynik netto 34 416 136 506 47 360 93 128 179 727 206 637 115 653 167 455 331 189
Aktywa razem 761 016 786 868 1 209 992 1 513 553 1 789 736 1 871 985 2 409 435 2 792 686 3 115 470
Zobowiązania
długoterminowe
149 798 167 356 155 363 322 059 311 213 391 595 914 441 694 896 893 527
Zobowiązania
krótkoterminowe
312 701 188 901 442 988 515 898 690 255 623 123 706 166 1 141 651 1 056 252
Kapitały własne 297 332 429 355 611 641 675 596 788 268 857 267 788 828 956 139 1 165 691
Liczba akcji
(szt.)
32 214 610 32 214 610 38 714 610 38 714 610 38 714 610 38 714 610 38 714 610 38 714 610 38 714 610

 

Wybrane wskaźniki rentowności

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentowność sprzedaży 22,4% 32,3% 27,7% 27% 28,6% 26.9% 23,7% 20,3% 27,0%
Rentowność działalności operacyjnej 17,9% 29,0% 18,0% 22,6% 25,64% 24,60% 20,3% 17,9% 24,8%
Rentowność brutto 16,2% 28,4% 27,7% 27,0% 25% 24,20% 19,8% 17,2% 24,8%
Rentowność netto 14,7% 23,7% 20,9% 18,4% 20,76% 19,6% 19,6% 14,3% 19,7%
ROE (stopa zwrotu z kapitałów własnych) 12,2% 37,6% 7,7% 13,8% 22,8% 24,1% 14,7% 17,5% 24,8%