pl | en | de


Wyniki finansowe

Zarząd ATAL zakłada dynamiczny wzrost skali działania w kolejnych okresach. Uwzględniając realizowane i planowane inwestycje deweloperskie oraz posiadany zasób nowych gruntów, spodziewany jest wzrost liczby oddawanych mieszkań oraz domów. Przekładać się to będzie na systematyczną poprawę osiąganych wyników finansowych. Głównym celem jest realizacja projektów mieszkaniowych, zapewniających odpowiedni poziom wypracowanej marży. Taka strategia przynosi pozytywne efekty, poprzez osiąganie ponadprzeciętnych poziomów rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników (od marży brutto na sprzedaży do marży netto).

Podstawowe dane finansowe (wg MSR)

(dane w tys. zł) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży
173 874
234 300
576 756
226 847
506 840
865 795
1 055 023
Wynik z działalności operacyjnej
38 434
41 872
167 028
40 758
114 770
22 1997
259 600
Wynik brutto
37 366
37 935
164 023
36 599
109 043
216 424
255 362
Wynik netto
29 943
34 416
136 506
47 360
93 128
179 727
206 637
Aktywa razem
572 645
761 016
786 868
1 209 992
1 513 553
1 789 736
1 871 985
Zobowiązania długoterminowe
114 368
149 798
167 356
155 363
322 059
311 213
391 595
Zobowiązania krótkoterminowe
190 300
312 701
188 901
442 988
515 898
690 255
623 123
Kapitały własne
266 801
297 332
429 355
611 641
675 596
788 268
857 267
Liczba akcji (szt.)
32 214 610
32 214 610 32 214 610
38 714 610
38 714 610
38 714 610 38 714 610

Wybrane wskaźniki rentowności

           2012            2013            2014            2015            2016            2017            2018
Rentowność sprzedaży
27,2%
22,4%
32,3%
27,7%
27%
28,6%
26.9%
Rentowność działalności operacyjnej
22,1%
17,9%
29,0%
18,0%
22,6%
25,64%
24,60%
Rentowność brutto
21,5%
16,2%
28,4%
27,7%
27,0%
25%
24,20%
Rentowność netto
17,2%
14,7%
23,7%
20,9%
18,4%
20,76%
19,6%
ROE (stopa zwrotu z kapitałów własnych)
11,9%
12,2%
37,6%
7,7%
13,8%
22,8%
24,1%