pl | en | de


Walne zgromadzenia
20 08 2019
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20-08-2019

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2019 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 20.08.2019 roku, w formie audio.

25 07 2019
Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.08.2019 r. na godz. 09:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 25.07.2019r. w formie raportu ESPI.

05 06 2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05-06-2019

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 05 czerwca 2019 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 05.06.2019 roku, w formie audio.

08 05 2019
Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 05.06.2019 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Mercure przy ul. Motelowej 21 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 08.05.2019r. w formie raportu ESPI.

06 06 2018
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06-06-2018

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 06 czerwca 2018 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 06.06.2018 roku, w formie audio.

10 05 2018
Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06.06.2018 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 10.05.2018r. w formie raportu ESPI.

24 04 2017
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24-04-2017

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 24.04.2017 roku, w formie audio.

21 03 2017
Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24.04.2017 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 21.03.2017r. w formie raportu ESPI.

25 05 2016
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25-05-2016

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2016 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 25.05.2016 roku, w formie audio.

27 04 2016
Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.05.2016 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 27.04.2016r. w formie raportu ESPI.

01 09 2015
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 31-08-2015

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie publikuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2015 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (część II Punkt 1 ust 9a)) zamieszcza zapis przebiegu obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 31.08.2015 roku, w formie audio.

05 08 2015
Komunikat Zarządu ATAL SA w sprawie zwołania WZA

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie ogłasza o zwołaniu na dzień 31.08.2015 r. o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
Komunikat w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został opublikowany w dniu 05.08.2015r. w formie raportu ESPI.