ATAL S.A. - ogólnopolski deweloper

pl | en
 


Strategia

Podstawowym celem Grupy ATAL jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy poprzez realizację projektów mieszkaniowych, zapewniających odpowiedni poziom wypracowanej marży. Grupa nie planuje realizacji projektów ekonomicznych - nisko marżowych, gdzie podstawowym kryterium konkurencyjności jest cena. Docelowym produktem Grupy są i pozostaną mieszkania w standardzie premium, w dobrej lokalizacji i odpowiedniej cenie. W związku z tym, Grupa realizuje strategię zakupu tylko takich gruntów, które zapewnią jej osiągnięcie zakładanego poziomu marż, przy uzyskaniu konkurencyjnego poziomu cen, po których będą oferowane mieszkania. Grupa jest wiodącym deweloperem pod względem wielkości uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży produktów oraz pod względem oddanych mieszkań.

Strategia Grupy, w ramach rynków zakłada:

• budowanie pozycji na rynku warszawskim,
• utrzymanie pozycji wiodącego dewelopera mieszkaniowego na rynku krakowskim,
• zwiększanie udziału w rynku wrocławskim,
• utrzymanie pozycji na rynku katowickim i łódzkim,
• budowanie silnej pozycji na rynku trójmiejskim oraz poznańskim.

Spółka jest teraz jedynym deweloperem obecnym we wszystkich dużych aglomeracjach w Polsce. Taka dywersyfikacja pozwala na większą niezależność od zmienności koniunktury na poszczególnych rynkach.