pl | en | de


Zarząd i Rada Nadzorcza

• Mateusz Juroszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Mateusz Juroszek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Skończył studia na kierunku zarządzenie i marketing, specjalność zarządzanie strategiczne. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. Pan Mateusz Juroszek od 2011 do 2019 roku pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu ATAL S.A.

 

• Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: prawo). Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Przebieg pracy zawodowej:

• w latach 1998 – 2010 w KPMG Sp. z o.o. jako menadżer,
• w roku 2001 w Armatura S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w Sindbad S.A. z siedzibą w Opolu jako członek rady nadzorczej,
• w latach 2009 – 2010 w Travelplanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako członek rady nadzorczej,
• od roku 2011 w ARDO S.A. z siedzibą w Warszawie jako członek rady nadzorczej,
• od roku 2011 własna działalność gospodarcza – Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek,
• od roku 2012 w Spółce jako członek Rady Nadzorczej.
• spełnia kryterium niezależności.

 

• Piotr Gawłowski – Członek Rady Nadzorczej,

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek: konstrukcje budowlane i inżynierskie).

Przebieg pracy zawodowej:

• w latach 1980 – 1981 w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych oddział Skoczów (obecnie SKANSKA S.A.), jako inżynier budowy,
• w latach 1981 – 1987 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Cieszynie jako nauczyciel matematyki i przysposobienia obronnego,
• w latach 1987 – 1989 w Rybnickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego „PEBEROW” w Rybniku, jako inżynier budowy oraz mistrz budowy,
• w latach 1988 – 1990 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Cieszynie jako nauczyciel matematyki i przysposobienia obronnego,
• w latach 1989 – 1990 w C.O.S.P. i R. „Inwestprojekt” w Katowicach jako starszy asystent projektanta,
• w latach 1990 – 1992 w Spółdzielni Pracy Infraprojekt w Katowicach, jako starszy asystent projektanta,
• w latach 1990 – 1997 – w I Liceum Ogólnokształcącym w Cieszynie, jako nauczyciel matematyki,
• w latach 1991 – 1992 w „STOK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle jako kierownik budowy,
• od roku 1992 – własna działalność gospodarcza „ULMAR” Piotr Gawłowski,
• od roku 2010 w Spółce jako członek Rady Nadzorczej.

 

• Wiesław Smaza – Członek Rady Nadzorczej,

Posiada wykształcenie średnie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Żywcu.

Przebieg pracy zawodowej:

• w latach 1970 – 1971 w Zakładzie Urządzeń „ZAM” w Kętach jako stażysta,
• w latach 1972 – 1975 w Zakładach Przemysłu Wełnianego „KENTEX” w Kętach, jako pracownik transportu wewnętrznego,
• w latach 1975 – 1981 w Wojewódzkiej Komendzie OHP w Bielsku-Białej jako starszy wychowawca zastępca komendanta hufca,
• w latach 1981 – 1993 w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Kętach jako agent sklepu i wiceprezes ds. handlu,
• w latach 1993 – 1999 w Przedsiębiorstwie „ATAL” Zbigniew Juroszek jako specjalista ds. sprzedaży,
• w roku 1999 w ATAL Moda Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, jako prezes zarządu,
• w latach 1999 – 2010 w STAR-TYP SPORT Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako dyrektor ds. ekonomicznych oraz zastępca prezesa zarządu,
• w latach 2010 – 2012 w ATAL Wysoka Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, jako prokurent,
• od roku 2006 w Spółce kolejno jako członek Rady Nadzorczej (2006 – 2010), wiceprezes Zarządu (2010 - 2011), Prokurent (2011), Specjalista ds. Umów Deweloperskich (od 2014r. do 27.10.2017 r.) oraz jako członek Rady Nadzorczej (od 2014r.),

 

• Elżbieta Spyra – Członek Rady Nadzorczej.

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: Prawo). Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy restrukturyzacyjnego.

Przebieg pracy zawodowej:

• w latach 2009 – 2010 aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Klimek, Lewandowski sp.p. w Pszczynie,
• od roku 2011 własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa prawnego,
• w latach 2011 – 2015 aplikant radcowski/radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Malirz, Czech sp.j. w Katowicach,
• od roku 2014 prowadzi Biuro Syndyka/Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego,
• od roku 2016 zatrudniona w Spółce „Orzeł Biały” S.A. w Piekarach Śląskich,
• od roku 2016 w Spółce jako członek Rady Nadzorczej,
• spełnia kryterium niezależności.