ATAL S.A. - ogólnopolski deweloper

pl | en
 


Kontakt – Relacje Inwestorskie

ATAL Spółka Akcyjna
adres siedziby:

43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27

tel.: (+48) 33 857 59 12
fax: (+48) 33 857 59 02

Wszelkie pytania i sprawy dotyczące relacji inwestorskich prosimy kierować na adres:


Osoby odpowiedzialne za kontakty z inwestorami:

Andrzej Biedronka-Tetla e-mail:

Karol Majer e-mail:


Numer KRS: 0000262397
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 548-248-72-78
REGON: 240415672