ATAL S.A. - ogólnopolski deweloper

 


Aktualności
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
16 05 2016
Biuletyn informacyjny maj 2016 r.

wiecej
05 04 2016
Biuletyn informacyjny kwiecień 2016 r.

wiecej
18 11 2015
Biuletyn informacyjny listopad 2015 r.

wiecej
14 09 2015
Biuletyn informacyjny wrzesień 2015 r.

wiecej
24 06 2015
Menedżerowie ATAL S.A. zainwestowali ponad 1,5 mln zł w papiery spółki

Osoby wchodzące w skład zarządu oraz ścisłego kierownictwa ATAL S.A. zainwestowały w walory zarządzanej spółki łącznie ponad 1,5 mln zł. W ramach transakcji giełdowych dokonywanych od 15 czerwca br., czyli od momentu debiutu spółki na GPW, do 18 czerwca br. nabyły łącznie nieco ponad 71,8 tys. praw do akcji ATAL S.A. Nabyte papiery stanowią 0,2% podwyższonego kapitału zakładowego spółki uwzględniającego także walory wyemitowane w ramach oferty publicznej.

wiecej
15 06 2015
Udany debiut ATAL S.A. na GPW

Prawa do akcji ATAL S.A. zadebiutowały 15 czerwca br. na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna po jakiej inwestorzy obejmowali akcje firmy w trakcie oferty publicznej wynosiła 22 zł. Na otwarciu notowań za jeden walor płacono również 22 zł. ATAL S.A., jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju, zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na rozpoczęciu notowań 15 czerwca br. za wprowadzone do obrotu walory płacono 22 zł, czyli tyle ile wynosiła cena emisyjna papierów w ofercie publicznej. ATAL jest dziewiątą w tym roku spółką debiutującą na GPW i jednocześnie 473 podmiotem notowanym na Głównym Rynku. Branża deweloperska na warszawskim parkiecie jest reprezentowana przez 25 firm zgrupowanych w ramach indeksu WIG-Deweloperzy. W ramach przeprowadzonej oferty publicznej ATAL S.A. przydzielił inwestorom wszystkie z oferowanych 6.500.000 nowo emitowanych akcji serii E. Inwestorom indywidualnym przydzielono 780.000 akcji serii E (12% wszystkich oferowanych) z ponad 80% redukcją. Z kolei Inwestorzy Instytucjonalni objęli 5.720.000 akcji serii E (88% wszystkich oferowanych). Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniają ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Po uwzględnieniu wyemitowanych w ramach IPO papierów kapitał zakładowy ATAL S.A. dzieli się na nieco ponad 38,7 mln akcji.

wiecej
12 06 2015
ATAL S.A. zadebiutuje 15 czerwca br. na GPW

Na 15 czerwca br. planowany jest debiut ATAL S.A. na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach IPO objęte zostały wszystkie oferowane akcje, a zapisy inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o ponad 80%. Wartość oferty wyniosła łącznie 143 mln zł brutto. W najbliższy poniedziałek 15 czerwca br. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostaną wprowadzone prawa do akcji (PDA) ATAL S.A., jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju Od początku tego roku na rynku głównym GPW odbyło się dotychczas 8 debiutów, z czego 3 dotyczyły przeniesienia notowań z rynku NewConnect. Aktualnie na głównym rynku warszawskiej giełdy notowanych jest 475 spółek, natomiast indeks branżowy WIG-Deweloperzy grupuje 25 podmiotów. W ramach przeprowadzonej oferty publicznej ATAL S.A. przydzielił inwestorom wszystkie z oferowanych 6.500.000 nowo emitowanych akcji serii E. Inwestorom indywidualnym przydzielono 780.000 akcji serii E (12% wszystkich oferowanych). Stopa redukcji zapisów wyniosła ponad 80%. Z kolei Inwestorzy Instytucjonalni objęli 5.720.000 akcji serii E (88% wszystkich oferowanych), w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów. Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniają ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wszystkie akcje były sprzedawane po 22 zł. Tym samym wartość całej oferty publicznej wyniosła 143 mln zł brutto. Po uwzględnieniu wyemitowanych w ramach IPO papierów kapitał zakładowy ATAL S.A. dzieli się na nieco ponad 38,7 mln akcji. Pozyskane z emisji akcji środki ATAL planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań.

wiecej
12 06 2015
Rekordowy miesiąc w historii ATAL S.A. - 171 sprzedanych mieszkań w maju.

Maj był zdecydowanie najlepszym miesiącem w historii ATAL S.A. Spółka sprzedała 171 mieszkań, a 153 zostały objęte rezerwacją. W minionym miesiącu poszerzono ofertę na krakowskim osiedlu Bronowice Residence, gdzie do sprzedaży trafił kolejny budynek – Bronowice Residence IVB. W maju pozwolenie na użytkowanie uzyskały także budynki pierwszego etapu katowickiej inwestycji Atal Francuska Park. Na przełomie maja i czerwca spółka przeprowadziła pierwszą publiczną emisję akcji, w ramach której pozyskała 143 mln zł brutto. Środki zostaną wykorzystane na rozwój działalności deweloperskiej. W minionym miesiącu br. nabywców znalazło 171 mieszkań, a 153 zostały objęte rezerwacją. Od początku roku klienci zakupili już 641 mieszkań w inwestycjach ATAL S.A. w całej Polsce. W ciągu pięciu miesięcy 2015 roku, spółka sprzedała o 169 lokali więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz o 269 więcej niż w rekordowym pod względem sprzedaży 2013 roku. Najwięcej mieszkań zostało sprzedanych w Krakowie. W maju nabywców znalazło tam 60 lokali. W minionym miesiącu szczególnym zainteresowaniem klientów cieszyło się osiedle Bagry Park – sprzedano tam łącznie 28 mieszkań. Natomiast w inwestycji Masarska 8 Apartamenty, od połowy kwietnia zostało sprzedanych lub zarezerwowanych 74 z 99 mieszkań i wszystkie lokale usługowe. W maju znacząco wzrosła sprzedaż w Warszawie. Nowych właścicieli znalazło 31 mieszkań, z czego aż 25 w Oazie Wilanów. ATAL utrzymał także bardzo dobre rezultaty we Wrocławiu oraz Łodzi sprzedając odpowiednio 45 i 28 mieszkań. Rekordowe wyniki sprzedaży są potwierdzeniem silnej pozycji firmy wśród największych deweloperów mieszkaniowych w kraju, ale także motywacją do dalszej konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Pozyskanie tylu klientów było możliwe dzięki wprowadzaniu do sprzedaży od początku roku kolejnych osiedli, a tym samym utrzymywaniu szerokiej oferty. Żeby zachować wysokie wyniki sprzedaży planujemy realizację kolejnych inwestycji we wszystkich miastach, w których prowadzimy działalność – powiedziała Ewelina Juroszek, Dyrektor ds. sprzedaży mieszkań w ATAL S.A. Oferta dewelopera w maju br. powiększyła się o Bronowice Residence IVB. Będzie to budynek mieszkalny, który stanie częścią krakowskiego kompleksu Bronowice Residence IV. W trzypiętrowym obiekcie znajdą się 22 mieszkania o zróżnicowanych metrażach i układach pokoi. Cały kompleks Bronowice Residence IV składać się będzie z sześciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na nowych lokatorów czekać będzie w sumie 141 mieszkań. W maju br. pozwolenie na użytkowanie uzyskały trzy budynki wchodzące w skład pierwszego etapu katowickiego osiedla Atal Francuska Park. W obiektach znajduje się łącznie 236 mieszkań. Do tej pory na osiedlu Atal Francuska Park I nabywców znalazło 100 mieszkań, a 11 jest objętych rezerwacją. W ramach przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca br. pierwszej publicznej oferty ATAL S.A. zaoferował inwestorom 6.500.000 akcji serii E. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 22 zł za walor. Wartość całej oferty publicznej wyniosła 143 mln zł brutto. Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniają ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Pozyskane z emisji akcji środki ATAL planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje.

wiecej
03 06 2015
ATAL przydzielił akcje z ponad 80% redukcją w transzy inwestorów indywidualnych

W ramach przeprowadzonej oferty publicznej ATAL S.A. przydzielił inwestorom wszystkie z oferowanych 6.500.000 nowo emitowanych akcji serii E. Inwestorom indywidualnym przydzielono 780.000 akcji serii E (12% wszystkich oferowanych). Inwestorzy Indywidualni złożyli 783 zapisy na łączną liczbę 3.913.003 akcji serii E. To oznacza, że przydzielono im blisko 20% subskrybowanych przez nich walorów. Stopa redukcji zapisów wyniosła 80,07%. Z kolei Inwestorzy Instytucjonalni objęli 5.720.000 akcji serii E (88% wszystkich oferowanych), w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów. Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniają ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wszystkie akcje były sprzedawane po 22 zł. Tym samym wartość całej oferty publicznej wyniosła 143 mln zł brutto. Po uwzględnieniu wyemitowanych w ramach IPO papierów kapitał zakładowy, jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju, dzieli się na nieco ponad 38,7 mln akcji. Pozyskane z emisji akcji środki ATAL planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań.

wiecej
02 06 2015
Wtorek ostatnim dniem zapisów na akcje ATAL S.A.

Dziś mija termin na składanie zapisów na akcje ATAL S.A. w związku z prowadzoną ofertą publiczną. Zapisy prowadzi Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty ATAL S.A. oferuje 6.500.000 akcji serii E. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 22 zł za walor. Uwzględniając, że zostaną objęte wszystkie oferowane walory wartość całej oferty publicznej sięgnie 143 mln zł brutto. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych są przyjmowane od 28 maja do 2 czerwca br. Zapisy można składać w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, którzy pełnią rolę współoferujących. W ramach transzy detalicznej oferowanych jest 12% akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych 88% emitowanych akcji. Zamknięcie oferty i przydział akcji nastąpi 3 czerwca br. Pierwszy dzień notowań praw do akcji (PDA) na rynku regulowanym GPW planowany jest na ok. 15 czerwca br. Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Aktualnie jedynym akcjonariuszem ATAL S.A. jest Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i Prezes Zarządu Spółki. Przy uwzględnieniu, że wszystkie nowo emitowane papiery zostaną sprzedane, po zakończeniu IPO kapitał zakładowy dewelopera będzie się dzielił na nieco ponad 38,7 mln akcji. Pozyskane z emisji akcji środki ATAL planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań.

wiecej
29 05 2015
Wartość rynkowa ATAL S.A. wynosi ponad 850 mln zł

ATAL S.A. ustalił cenę emisyjną akcji na poziomie 22 zł. W ramach oferty publicznej z emisji 6,5 mln akcji może zatem uzyskać do 143 mln zł brutto. To implikuje wycenę całej Grupy Kapitałowej na poziomie 851,7 mln zł. W ramach pierwszej oferty publicznej spółka, będąca jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju, oferuje 6.500.000 akcji serii E. Przy cenie emisyjnej ustalonej na poziomie 22 zł za walor, wartość całej oferty publicznej ATAL może sięgnąć 143 mln zł brutto. Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przy uwzględnieniu, że wszystkie nowo emitowane papiery zostaną sprzedane, po zakończeniu IPO kapitał zakładowy dewelopera będzie się dzielił na nieco ponad 38,7 mln akcji. To implikuje wycenę całej Grupy Kapitałowej na poziomie 851,7 mln zł. Taka wartość rynkowa zapewni firmie ATAL jedną z czołowych pozycji wśród największych podmiotów uwzględnionych w giełdowym branżowym indeksie WIG-Deweloperzy.

wiecej
28 05 2015
Cena emisyjna akcji ATAL ustalona na 22 zł. Ruszają zapisy na akcje

Zarząd ATAL S.A. w związku z ofertą publiczną ustalił cenę emisyjną oferowanych akcji na 22 zł. W czwartek 28 maja br. ruszają także zapisy na oferowane papiery. Będą przyjmowane do 2 czerwca br. Zapisy prowadzi Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty ATAL S.A. oferuje 6.500.000 akcji serii E. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 22 zł za walor. Uwzględniając, że zostaną objęte wszystkie oferowane walory wartość całej oferty publicznej, jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju, sięgnie 143 mln zł brutto. Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych będzie prowadzone od 28 maja do 2 czerwca br. Zapisy prowadzi Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. W ramach transzy detalicznej spółka oferuje 12% akcji, a inwestorom instytucjonalnym 88% emitowanych akcji. Przydział akcji nastąpi 3 czerwca br. Pierwszy dzień notowań praw do akcji (PDA) na rynku regulowanym GPW planowany jest na połowę czerwca br. Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Aktualnie jedynym akcjonariuszem ATAL S.A. jest Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i Prezes Zarządu Spółki. Przy uwzględnieniu, że wszystkie nowo emitowane papiery zostaną sprzedane, po zakończeniu IPO kapitał zakładowy dewelopera będzie się dzielił na nieco ponad 38,7 mln akcji. Pozyskane z emisji akcji środki ATAL planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań.

wiecej
22 05 2015
Publikacja prospektu emisyjnego ATAL S.A

Prospekt emisyjny ATAL S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 22 maja 2015 r. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone od 28 maja do 2 czerwca br. Debiut praw do akcji ATAL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowany na połowę czerwca br.

wiecej
21 05 2015
Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2015r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny ATAL S.A. W Komunikacie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Atal S.A. z dnia 21.05.2015 r. napisano: „Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: Atal SA z siedzibą w Cieszynie, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D i E oraz praw do akcji serii E ATAL SA z siedzibą w Cieszynie (współoferującymi są Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie).”

wiecej
06 11 2014
ATAL S.A. Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 spółka złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Prospekt został sporządzony w związku z planowanym przeprowadzeniem oferty publicznej do 6.500.000 nowych Akcji Serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Celem emisji będzie pozyskanie środków na zakup nowych gruntów oraz na realizację wybranych projektów deweloperskich co pozwoli na zwiększanie skali prowadzonej działalności.

wiecej
25 07 2014
ATAL S.A. Pierwszy dzień notowań obligacji serii E na rynku Catalyst

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż od dnia 25 lipca 2014 r. obligacje na okaziciela serii E wyemitowane przez spółkę notowane są w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst. Emisja papierów dłużnych odbyła się 18 czerwca 2014 i liczyła 30.000 sztuk 2-letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,-zł. Nabywcami obligacji są inwestorzy instytucjonalni. Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na zakup gruntów pod nowe inwestycje w kluczowych dla firmy miastach. ATAL S.A. jest jednym z najprężniej rozwijających się deweloperów w Polsce. W 2013 roku spółka odnotowała 283 mln zł przychodu i sprzedała 1301 mieszkań. W pierwszej połowie bieżącego roku deweloper sprzedał 571 mieszkań wobec 492 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Stabilność spółki gwarantuje kapitał własny o wartości ponad 300 mln zł. Organizatorem Emisji i wyłącznym oferującym obligacje serii E był Bank Raiffeisen POLBANK.

wiecej
18 06 2014
ATAL S.A. Emisja obligacji serii E

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2014r. spółka zakończyła proces emisji 2-letnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych. Pierwotnie planowano pozyskać do 25 mln zł. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zdecydowano się na zwiększenie emisji do 30 mln zł. W trybie oferty niepublicznej zostało wyemitowanych 30 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 złotych każda. Zapisy na obligacje trwały od 5 do 13 czerwca 2014 roku. Papiery zostały objęte przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Emisja obligacji została przeprowadzona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,30% w skali roku. Zgodnie z warunkami emisji, ATAL S.A. będzie ubiegał się o wprowadzone obligacji do obrotu na rynek ASO Catalyst.

wiecej
15 04 2014
ATAL S.A. Podjęcie uchwały o programie emisji obligacji

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2014r. podjęta została uchwała w sprawie emisji jednej lub więcej serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości maksymalnej 25.000.000,-zł. Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami). Po dokonaniu emisji obligacji wybrane przez Zarząd seria lub serie zostaną, zgodnie z warunkami emisji tych serii, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”) w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub BondSpot S.A. („BondSpot”).

wiecej
10 03 2014
ATAL S.A. – uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę II Etapu osiedla pn. „City Towers Czyżyny” w Krakowie

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż dniu 10 marca 2014r. Spółka otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę II Etapu osiedla pn. „City Towers Czyżyny” w Krakowie. Inwestycja obejmować będzie 181 mieszkań.

wiecej
07 03 2014
ATAL S.A. emisja obligacji serii D

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż w dniu 7 marca 2014r. została przeprowadzona emisja obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 5.500.000,- zł. z 24-misięcznym terminem wykupu. Obligacje zostały wyemitowane w celu pozyskania środków na finansowanie działalności operacyjnej wynikającej ze Statutu Emitenta i objęte w całości przez podmiot należący do Grupy ATAL. Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.

wiecej
24 02 2014
Podpisanie umowy kredytowej na finansowanie nowej inwestycji ATAL S.A. w Łodzi przy ul. Rolniczej

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż w dniu 24 lutego 2014r. spółka podpisała z Raiffeisen-Polbank S.A. umowę kredytową na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego w Łodzi przy ul. Rolniczej. Kwota przyznanego kredytu wynosi 22 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 4 kwartał 2015 roku a jej wartość to 47 mln zł.

wiecej
24 02 2014
Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii C

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż w dniu 24 luty 2014r. została przeprowadzona emisja obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,- zł. z 24-misięcznym terminem wykupu. Obligacje zostały wyemitowane w celu pozyskania środków na finansowanie działalności operacyjnej wynikającej ze Statutu Emitenta i objęte w całości przez podmiot należący do Grupy ATAL. Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.

wiecej
17 02 2014
ATAL S.A. otrzymał tytuły „Polski Herkules” oraz „Gazela Biznesu 2013”

Zarząd spółki ATAL S.A z siedzibą w Cieszynie informuje, iż w ostatnich dniach spółka otrzymała dwa istotne wyróżnienia: 1/ „Polski Herkules” przyznany przez redakcję magazynu Builder, wiodącego miesięcznika dla budownictwa i architektury w kraju. Wyróżnienie Polski Herkules przyznawane jest firmom oraz ich szefom za szczególne osiągnięcia i ugruntowaną pozycję w branży budowlanej. To nagroda dla osób, które swoją dotychczasową działalnością wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego budownictwa. 2/ "Gazela Biznesu 2013" przyznana przez redakcję Pulsu Biznesu oraz wywiadownię gospodarczą Coface Poland. Kryterium, według którego przyznawana jest nagroda to odnotowanie stałego, wysokiego wzrostu przychodów w latach 2010 - 2012. Otrzymanie ww. tytułów w tak krótkim czasie potwierdza stabilną pozycję firmy oraz słuszność przyjętej przez Zarząd strategii biznesowej.

wiecej
10 01 2014
Podpisanie umowy kredytowej na finansowanie nowej inwestycji ATAL S.A. we Wrocławiu przy ul Różanka

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013r. spółka podpisała z mBank umowę kredytową na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego we Wrocławiu przy ul. Różanka pod nazwą „Stara Odra Residence”. Kwota przyznanego kredytu wynosi 15 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2 kwartał 2015 roku a jej wartość to 35 mln zł.

wiecej
10 01 2014
Podpisanie umowy kredytowej na finansowanie nowej inwestycji ATAL S.A. we Wrocławiu przy ul. Dmowskiego

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013r. spółka podpisała z mBank umowę kredytową na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego we Wrocławiu przy ul. Dmowskiego. Kwota przyznanego kredytu wynosi 20 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2015 roku a jej wartość to 61 mln zł

wiecej
02 12 2013
Uchwała Zarządu BondSpot S.A. w sprawie wyznaczenia na dzień 10 grudnia 2013r. pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż Zarząd Bond Spot Spółka Akcyjna w dniu 2 grudnia 2013r. podjął Uchwałę nr 235/13 w sprawie wyznaczenia na dzień 10 grudnia 2013r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B spółki ATAL S.A.

wiecej
14 11 2013
Uchwała Zarządu BondSpot S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B spółki ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż Zarząd Bond Spot Spółka Akcyjna w dniu 14 listopada 2013r. podjął Uchwałę nr 223/13 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B spółki ATAL S.A.

wiecej
04 10 2013
Uchwała nr 738/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 04.10.2013r.

Zgodnie z Uchwałą nr 738/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 04.10.2013r. przyznał spółce ATAL S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT.

wiecej
08 10 2013
Dzień emisji obligacji serii A i B

 

wiecej
26 09 2013
Termin składania Formularzy Przyjęcia Propozycji nabycia

 

wiecej
27 09 2013
Dzień Przydziału obligacji

 

wiecej
 
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. infoCookies – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. _drt_, id - pozwalają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników.
 8. x-src, datr - używane przez facebook.com
 9. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtoube.com
 10. ADMS_ID, storeregion, mbox, georouting_presented, BANNER_TYPE, s_pers, s_vi - adobe.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.